Areal til råstofindvinding

  • Kort

Hostrupvej, Hostrup, 6710 Esbjerg V

Herved udbydes areal til råstofindvinding. Arealet sælges som en bygningsløs landbrugsejendom på i alt 11,54 ha, beliggende i to lodder. Det lille lod på 0,9481 ha er et engstykke beliggende umiddelbart vest for Hostrup plantage. Det store lod på 10,60 ha, med sand- og grus-forekomst er beliggende lige op af igangværende grus/sandgrav. Prøveboringer viser, at der skulle være 1,74 mio. m³ sand/grus under arealet.

Arealet drives p.t. som alm. landbrugsjord, og der medfølger 10,95 alm. betalingsrettigheder til arealerne.

Det lille jordlod er tilmeldt MVJ-ordning. Tilsagnet udløber den 31.08.2018.

  • Sagsnummer 400-0438
  • Type Jord
  • Hektar 11,55
  • Finansering
  • Pris 4.500.000
  • Ejerudgift 1.125
Allan Elsted Hansen Ansvarlig ejendomsmægler MDE, Cand Agro Tlf. 76602134 / Mobil 25579851 / E-mail aeh@landbogruppen.dk Jeg har arbejdet med salg af ejendomme (primært landbrug) siden 1996, i det Sydvestjyske. Været med fra starten af Landbogruppen i 2008 og gennemført mægleruddannelsen i 2010. Med min solide landbrugsfaglige baggrund, er handel igennem mig en garanti for stor faglig viden. Sætter endvidere en ære i, at have tilfredse kunder, der bliver hjulpen hele vejen i enhver handel.
Jeg vil gerne se ejendommen