Kontakt os

Tidligere kvæggård, med god arrondering.

  • Plantegninger
  • Kort

Lillebjergvej 3, 6534 Agerskov

Lillebjergvej 3 er beliggende i et udpræget kvæg-område nordvest for Aabenraa i Sønderjylland.

Ejendommen har tidligere været drevet som mælkeproduktion med ca. 210 årskøer og med opdræt i lejede stalde. Besætningen er afviklet.

Til ejendommen hører 129,7667 ha matrikulært areal, hvoraf 125,19 ha jfr. markplanen 2016 er omdriftsareal.

Ejendommens stuehus er jfr. BBR-ejermeddelelsen opført i 1877 og har et samlet boligareal på 270 kvm. Huset har isat PVC vinduer og pålagt brasstagpander, derudover skalmuret i hvide mursten.

Driftsbygningerne er bestående af oprindelige staldbygninger samt maskinhus, der delvist er opført i sten og trækonstruktion. Bygningerne benyttes pt. til maskinhus samt depot/lager faciliteter.

I forlængelse af førnævnte bygninger findes kalvestald, hvor opstaldningen tidligere har foregået dels i igloer og dels i enkeltbokse samt 2 fællesbokse i dybstrøelse. Bygningen har net i siderne samt delvis spalte og fastgulv.

Efter kalvestalden er en tidligere foderlade, opført i stålkonstruktion og betonelementer, denne er i dag indrettet til goldkøer i den ene side (ca. 2/3), mens den resterende del benyttes til oplagring af div.

Vinkelret på foderladen er der på-bygget endnu en lade (jfr. BBR-ejermeddelelsen opført i 1999) med foderbord til goldkøerne, 2 påslag til råvarer samt dybstrøelses areal til de lidt større kalve samt fælles kælveboks. Laden har delvis fastgulv og delvis sandbund.

Med passende afstand til før nævnte bygningssæt er kostalden opført i 2001 jfr. BBR-ejermeddelelsen.
I mellem bygningssættene er et større befæstet område, der benyttes til grovfoder mm.

Kostalden er indrettet med fællesboks i dybstrøelse og ellers som 6-rækket sengestald med fodergang i midten og malkestald mv., i det sydøstligste hjørne af stalden.
Stalden indeholder 181 sengebåse med madrasser samt separationsafdeling ved malkestalden med 11 senge og fanggitre, derudover spaltegulv og robotskraber. Mod vest er der net i siden, mens der mod øst er gardiner.
Malkestalden er en traditionel SAC 2 x 10 sildebensstald med mulighed for kraftfoder tildeling samt hæve-/sænkegulv, desuden frekvensstyret vacumpumpe. Mælkekøling via genvækst, hvor vandet bruges til vask.
Stalden er i en god vedligeholdelsesmæssig stand.

To fritliggende gylletanke på hhv. 1.600 og 3.600 kbm.

Jorden er beliggende særdeles flot arronderet, med en god effektivitet via intern markvej og en gennemsnitlig markstørrelse på 9,6 ha. Størstedelen af arealerne kan vandes via jordledning med el-pumpe. Boniteten er overvejende grovsandet jord, med revler af humus og i mindre omfang findes lerblandet sandjord. Der medfølger betalingsrettigheder med en høj pålydende værdi, ca. kr. 3.100/ha.

En pæn og ryddelig ejendom, med mange muligheder.

Gammel Tøndervej 10, 6534 Agerskov

Huset er opført i 1912 med et samlet boligareal på 117 kvm. Huset trænger kraftigt til renovering og der foreligger nedrivningsgodkendelse.

Kontakt Landbogruppen SYD for yderligere information.

  • Sagsnummer 6012-619
  • Type Kvægbrug
  • Byggeår/Ombygget 1877/1975
  • Boligareal 270 m2
  • Hektar 129,77
  • Finansering
  • Pris 22.750.000
  • Ejerudgift 7.042
Carina Jessen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 74365131 / Mobil 30563426 / E-mail caj@landbogruppen.dk Jeg er opvokset på landet og har nærmest fået landbruget ind med modermælken. Jeg er uddannet landmand og jordbrugsteknolog og har været en del af mægler-teamet i Landbogruppen Syd siden 2014. Jeg er en dårlig taber, hvilket gør at jeg vil gå igennem ild og vand for at få enderne til at nå sammen og få den bedste løsning for både køber og sælger. Jeg ser frem til at hjælpe jer, om enten det er med at sælge jeres livsværk eller om det er at finde lige netop den ejendom I går og drømmer om.
Jeg vil gerne se ejendommen