Kontakt os

Mælkeproduktion med stort potentiale

 • Plantegninger
 • Kort

Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Virksomheden Lønholm Agro er en strømlinet mælkeproduktion beliggende Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup Bov.

Virksomheden består af mælkeproduktion med ca. 450 køer og tilhørende ungdyr – primært Jersey og 157 ha matrikulært areal. En del af opdrættet befinder sig i lejede bygninger i en fornuftig afstand fra hovedejendommen.

Fremtid:
Placeringen af bygningssæt i virksomhedens udvikling i gennem de seneste år, har været gennemtænkt med gavl-ved-gavl løsninger og hele tiden med fokus på udviklingen af det næste step.
I kombination med den løbende fokus på udviklingen, ligger der planer for mulig udvidelse, der skal tage udgangspunkt i den seneste miljøgodkendelse til virksomheden, der giver tilladelse til en produktion baseret på 730 årskøer, med opdræt af ungdyr op til 5 mdr, samt løbe- og kælvekvier – svarende til en produktion på 1.030,05 dyreenheder efter faktor 2017. Tilladelsen er jf. ejer, gældende i 6 år frem til 2023.
Det resterende opdræt vil blive opstaldet i en lejeløsning på en nærliggende kvægejendom, der tidligere har været anvendt til mælkeproduktion.

Bygningssæt består af følgende:
Stuehus, der har været underlagt en gennemgribende renovering og fremstår flot. Der har været fokus på indretning og brug af kvalitetsmaterialer under hele forløbet.
Dette ses tydeligt når man træder ind og bevæger sig rundt i hele huset.
I kombination med stuehus er der i 2010 opført fuldmuret, isoleret garage med god plads til 2 biler og med tilknytning af 2 større hobbyrum, med grovkøkken og opbevaring.
Garagen er opført med respekt for byggestil og detaljer i eks. murværk.

Stald fra 1985/1999, hvor der er ældre malkestald 2 x 12 med opsamlingsplads, samt sengebåseafsnit til 1. kalvs køer og løbekvier. Stalden er opdelt af foderbord på midten. I den sydlige side af den seneste tilbygning af stalden, er der dybstrøelsesareal med spaltegang ved foderbord. Til stalden er der etableret en overgang, hvor de malkende køer fra den seneste opførte stald fra 2010 bliver drevet til og fra opsamlingspladsen til malkecenteret. Vinkelret på denne bygning er der mindre staldafsnit, hvor der er 8 storstier til kalve.

Stald fra 2010 med sengebåse til køer samt opdræt. Foderbord i midten og i den vestlige ende dybstrøelsesarealer og sengebåse til ungdyr. I den sydlige side, er der dybstrøelsesareal, hvor der går en kombination af alle dyretyper. I forbindelse med dybstrøelsesarealet er der spaltegang i sammenhæng med ædepladser ved foderbordet. I denne stald er der folkerum med kontor og badefaciliteter
I mellem de to staldbygninger er der opført en lade med fast gulv, der i dag anvendes til råvarelager, sækkevarer og mindre dybstrøelsesareal.

På de befæstede arealer omkring bygningerne, er der mobile enkelthytter til de mindste kalve.

Maskinlade opført i 2001, hvor der er veludstyret, isoleret værksted, kølerum til kartoffelproduktion, råvarelager til fodermidler og dybstrøelsesareal til en gruppe ungdyr med et kombineret foderbord.

I forbindelse med ejendommen er der stuehus med adressen Hyndingholmvej 9, 6372 Bylderup Bov, der er bolig for nogle af de ansatte i virksomheden.

Virksomheden beskæftiger ca. 6 medarbejdere i en kombination af dansk og udenlandsk arbejdskraft.

Til ejendommen hører der 157,43 ha matrikulært areal, hvoraf ca 146,94 er i omdrift. Derudover forpagtes der ca. 57,2 ha omdriftsareal, der indgår i den daglige drift. Der bruges maskinstation til de større opgaver. Forpagtning skal genforhandles ved et salg af virksomheden.

Der er indgået aftale om leje af driftsbygninger til drægtige kvier. Lejeaftalen skal genforhandles af køber.

 • Sagsnummer 6012-901
 • Type Kvægbrug
 • Byggeår/Ombygget 1924/1999
 • Boligareal 301 m2
 • Hektar 157,43
 • Værelser 9
 • Energimærke E
 • Dyreenheder 958
 • Finansiering
 • Pris 42.650.000
 • Ejerudgift 5.834
Lars Bukhave Salg & Vurdering Tlf. 74365171 / Mobil 41820023 / E-mail lbu@landbogruppen.dk Jeg har været ansat hos LandboGruppen Syd siden midten af 2017. Jeg blev uddannet landmand i 1995, og var derefter selvstændig indtil 2003 med svineproduktion. Ansat 10 år i den finansielle sektor, hvor jeg tog akademi-uddannelse med fokus på erhverv. Har derudover undervist på landbrugsskole og arbejdet som driftsøkonom. Hos LandboGruppen Syd beskæftiger jeg mig primært med salg af kvæg- og planteavlsejendomme og boliglandbrug, men jeg har også kendskab til svineproduktion. Jeg har en stor interesse i, at komme ud og møde forskellige mennesker og deres baggrund og har altid haft en kærlighed til formidling og salg. Jeg lægger stor vægt på at se muligheder i de forskellige situationer, også når det kan være svært. Jeg har det bedst, når jeg møder mennesker, der hvor de er og kan skabe den gode dialog.