Kontakt os

Yderst flot og velholdt produktions-ejendom med UK-produktion

 • Kort

Højrupvej 37, 9850 Hirtshals

Ejendommen Højrupvej 37, Hirtshals er en yderst velholdt og veldrevet soejendom. Ejendommen består af 2 ejendomme; hovedejendommen samt en bygningsløs. Ejendommen er beliggende mellem Hjørring og Hirtshals. Er desuden beliggende i område med gode udvidelsesmuligheder.

Ejendommens matrikulære areal udgør 101,7205 ha, heraf er 90 ha ager, 1,91 ha vedvarende græs og det resterende areal er bygningsparcel, skrænter, skel mv. Jorden er af særdeles god kvalitet og er dyrkningssikker.

Ejendommens driftsbygninger er, for hovedpartens vedkommende, opført i gule sten og med eternittag. Den ældre del er hvidkalket. De er alle velholdte og består af følgende:

Klimastald/Blanderi: Litra V på 1570 kvm. Indrettet med 7 sektioner til smågrise. Der er 400 stipladser i hver sektion. Der er 1/3 triangelrister samt fast gulv. Overdækning samt varme i gulv og langs væg. Der er 2 strengs foderanlæg, plastinventar, overbrusning samt iblødsætning. Separat sygeafdeling med 150 stipladser. I enden er der foderrum med diverse siloer og påslag og udenfor står der 9 gastætte siloer med plads til 7000 tdr. korn. Mellemgang/forrum med frokoststue, thekøkken og 2 baderum.

Drægtighedsstald: Litra N på 1268 kvm. Indrettet med 5 afsnit til 70 søer i hver, hvor der er transponder-station. Stalden er med dybstrøelse samt spalteareal. Der er hængebane til strøelse. Sygestald med 25 bokse til søer. Dybstrøelse samt håndfodring.

Løbeafdeling/transponderstald: Litra W på 675 km. Indrettet med løbeafdeling med 1 boks pr. so med løbegang foran. Der er 69 bokse godkendt til UK-produktion. Der er dybstrøelse bag bokse. I enden er der afdeling til 140 søer med redekasser og delvis spalteareal. Her står der 2 transponder-stationer. Mellemgang med kontor, foderrum samt medicinrum.

Farestald: Litra I på 1288 kvm. Indrettet med 10 sektioner med ialt 180 farestier. Her er der plastinventar, smågrisehjørner med varme. Ristegulv.

Poltestald: Litra D på 348 kvm. Indrettet med 2 stier med dummy og plads til 80 polte ialt. I enden er der 10 poltestier med plads til 200 polte ialt. Der er 1/3 spalter samt fast gulv. Her er der gulvfodring. I enden heraf er der udlevering.

Gylte-/Poltestald: Litra C på 368 kvm. Indrettet med 1 trænings transponder-station. Her er der plads til 40 polte. 2 drægtighedsstier til gylte med transponder-station og med plads til 40 gylte i hver sti. Delvis spaltegulv. I hjørnet af bygningen er der separat rum med fyr.

Lade: Litra E på 211 kvm. Bruges til oplag.

Maskinhus: Litra G på 371 kvm. Er med støbt bund.

Gyllebeholdere: 3 stk. på hhv. 3000 kbm, 1500 kbm og 840 kbm.

Flot bolig, opført i 2002 på 269 kvm. Placeret i fin afstand fra produktionsanlægget og har flot udsigt mod nord og med yderst flot have.
Er indrettet som følgende: Hall med opgang til 1. sal, stor baggang, kontor, stort badeværelse, stort tværgående køkken/alrum og spise-/opholdsstue. 1. sal med 5 værelser, soveværelse og badeværelse.

Konklusion:
– Yderst flot og velholdt produktions-ejendom med UK-produktion
– God besætning
– God maskinpark
– Flot bolig

 • Sagsnummer 100-0631
 • Type Svinebrug
 • Byggeår 2002
 • Boligareal 269 m2
 • Hektar 101,72
 • Værelser 8
 • Energimærke C
 • Dyreenheder 311
 • Finansiering
 • Pris 28.250.000
 • Ejerudgift 13.196
Hans W. Henriksen Ansvarlig ejendomsmægler MDE & Agrarøkonom, Daglig leder Tlf. 9624 2443 / Mobil 3089 0508 / E-mail hwh@landbogruppen.dk Jeg har arbejdet som ejendomsmægler siden 1995. Jeg er oprindeligt uddannet agrarøkonom og er selvstændig landmand. Som ejendomsmægler har jeg været med til at få mange landbrugshandler til at gå op i en højere enhed. Du vil som kunde møde mig indenfor køb og salg af alle typer af landbrugsejendomme i Nordjylland. Jeg har desuden gode kontakter til Sverige. Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig godt videre i din søgen efter den rigtige landbrugsejendom.


Ansvarlig Mægler: Hans W. Henriksen