Kontakt os

Veldrevet svineejendom ved Horsens

 • Kort

Rådvedvej 64, Rådved, 8700 Horsens

Bedriften består af ejendommen Rådvedvej 64, 8700 Horsens med et jordtilliggende på 63,07 ha. og Møllersmindevej 1, 8700 Horsens på 43,19 ha. Ejendommen er godt beliggende ved Rådved nær Horsens og med god logistik mellem de to produktionsejendomme.

JORDAREAL:

Til den samlede bedrift er der ca. 96 ha. i omdrift, ca. 1,5 ha. MFO-arealer og 3-4 ha. skov og naturarealer.

BOLIGER:

Boligen på Rådvedvej 64 er et stuehus opført i røde sten med eternittag fra 1914 med et samlet boligareal på 214 m2. Boligen fremtræder pæn og velholdt og er delvis moderniseret. Indretning: Bryggers med klinkegulv, bord med vask og vaskefaciliteter, dejlig stort køkken/alrum med nyere køkken, lyst badeværelse med bruseniche, forgang med trappe til tagetagen, værelse/kontor med skabsplads, stue med trægulv og udgang til haven. Der er gulvvarme i hele stueplan med undtagelse af forgangen og kontoret. Tagetagen er indrettet med 5 værelser, fordelingsgang og badeværelse med bruseniche.

Ejendommen opvarmes med fastbrændselsfyr til flis og forsynes med vandværksvand. Afløb sker til nyere nedsivningsanlæg. Ejendommen er centralt beliggende i skøn natur med kort afstand til motorvej, indkøb og sportsfaciliteter i Egebjerg by.

Stuehuset på Møllersmindevej 1 er opdelt i 3 lejligheder, dog uden at være anmeldt til kommunen. Stuehuset fra 1852 er hvidpudset med rødt tegltag med et samlet boligareal på 220 m2. Taget trænger til udskiftning. Alle 3 lejligheder er udlejet til medarbejdere.

Huset og staldanlægget opvarmes med nyere jordvarme med 2 km jordslange og forsynes med vandværksvand. Afløb sker ved offentlig kloak.

DRIFTSBYGNINGER:

Rådvedvej 64, 8700 Horsens

Ejendommen er en traditionel soejendom med ca. 750 søer. Grisene flyttes til Møllersmindevej 1 ved 7 kg. Alt foder indkøbes og opbevares i tre fodersiloer på hhv. 6 + 6 + 15 tons, hvilket giver mulighed for at køre med to foderblandinger. Driftsbygningerne er anlagt med hensyn til den interne logistik, og der er en god sammenhæng i staldkomplekset. Besætningen er saneret og den nye besætning har Blå SPF status. Ventilationssystemet er primært Skov.

Bygning 1:
Drægtighedsstald fra 1997 men fremstår nyrenoveret. Den er indrettet med 18 stier – 9 stk. på hver side af den gennemgående midtergang. Stalden er indrettet med 1/3 spalter og 2/3 fast gulv. Her gulvfodres med tørfoder. Der er naturlig ventilation og gyllen afledes med træk og slip. I gavlen er der en rulleport for nem adgang. Inventaret er fra Jyden.

Bygning 2:
Løbestalden er opbygget med to gennemgående gange med bokse på hver side. Der er to rækker bokse med 16 pladser hver samt yderligere 7 stier med plads til 6. Her fodres langs væggen i langkrybber.

Bygning 3:
Farestald med to sektioner med hver 20 farestier adskilt af en vaskemur. Stierne er sidevendte med hulerne placeret mod midtergangen. Her er elgulvvarme og der fodres med tørfoder. Inventaret er renoveret og fremstår pænt og funktionelt. Der er ligetryksventilation og nye støbejernsriste i 1/3 af stien.

Bygning 4:
Farestald fuldsektioneret i 2 sektioner med hver 12 sidevendte farestier. Opbygningen er præcis som bygning 3 dog med undertryksventilation. I den østvendte gavl er der indrettet med et mindre depot og plads til installationer og sækkevarer.

Bygning 5:
Bygningen er delt op i tre afdelinger. Mod øst er der indrettet forrum med toiletfaciliteter og velfærdsrum. Dernæst en polteafdeling med 10 stier og plads til ca. 80 polte i alt. Stierne er indrettet med 1/3 støbejernsriste og 2/3 fast gulv. Her er ligetryksventilation og gulvfodring. Sidste afdeling består af en farestald med i alt 31 farestier. Her er gulvvarme i hytterne i kombination med varmelamper.

Bygning 6:
Farestald indrettet med 3 sektioner med og 30 farestier pr. sektion. Stalden er traditionelt indrettet med gulvvarme og varmelamper i hytterne. Ventilationen undertryk og der fodres med tørfoder i alle krybber. Smågrise læsses gennem udleveringsrampe mod gårdspladsen.

Bygning 7:
Mindre afdeling indrettet som staldkontor med opbevaringsplads til reservedele og medicin.

Bygning 8:
Drægtighedsstald indrettet med i alt 16 stier delt af en midtergang samt to sygestier længst mod nord. Her opbevares også halm, som kan sættes ind gennem en rulleport i gavlen. Gulv og inventar er renoveret for nyligt og fremstår pænt og særdeles funktionelt. Gyllen udsluses med linespil.

Bygning 9:
Maskinhus indrettet med fast bund og stålspær. Det anvendes i dag til opbevaring af halm og flis til ejendommens stokerfyr. I fyrrummet er placeret et REKA fyr på 60 kW fra 2016. Derforuden et værksted med fast gulv.

Bygning 12:
Gyllebeholder etableret i 1994. Rumindhold på 2.000 kbm., der bruges til at modtage afgasset gylle fra biogasanlægget.

Bygning 13:
Nyetableret fortank på 100 kbm., der anvendes til afhentning af gylle til biogassen. Her afhentes ca. én gang ugentligt.

Møllersmindevej 1, 8700 Horsens

Ejendommen anvendes primært til smågrise, der afsættes ved 30 kg. Der fodres med færdigfoder, der opbevares i 2 x 9 tons og 2 x 3 tons siloer. Siloerne fyldes med sneglevogn gennem sluser på taget af foderladen.

Bygning 2:
Traditionel slagtesvinstald med i alt 640 stipladser fordelt på to sektioner. Stalden er opbygget efter STRAWFLOW metoden og er nyligt renoveret. Den ene sektion har fungeret som poltestald og den anden til opfedning af egne grise. Der rørfodres med en særskilt streng fra foderladen.

Bygning 3:
Lagerbygning der anvendes til opbevaring.

Bygning 4:
Foderlade med fast bund og stålspær. Bruges til opbevaring af halm og sækkevarer samt foder i de fire førnævnte siloer.

Bygning 5:
Traditionel 2-klimastald med en gennemgående midtergang og 10 hele sektioner samt 2 halve sektioner med plads til i alt ca. 4.800 7-30 kg. grise. Stierne er indrettet med gulvvarme og 1/3 betonspalter. Mod nord er der indrettet med for- og teknikrum, hvor varmeveksleren til ejendommens jordvarmeanlæg er placeret. Der er diffus ventilation i stalden.

Bygning 6:
2-klimastald i samme indretning som bygning 6 dog med støbejernsriste.

Bygning 7:
Gyllebeholder / fortank på 300 kbm. Har afhenter biogasanlægget gylle.

Bygning 8:
Perstrup gyllebeholder på 3.500 kbm., hvor der modtages afgasset gylle fra biogasanlægget.

MILJØGODKENDELSE:

Rådvedvej 64:
Miljøtilladelsen på ejendommen givet d. 22-12-2016 og omfatter en produktionsstørrelse på 750 årssøer og 64 polte (80-120 kg.) svarende til 170,67 DE.

Møllersmindevej 1:
Der er ifølge tilsynsbrev af 06-06-2018 tilladelse til følgende dyrehold på ejendommen – 700 stk. slagtesvin (32-107 kg.) og 22.565 smågrise (7,2 – 32 kg.) i alt 126,43 DE.

BESÆTNING:

Ejendommen er værdisat / udbudt med fuld besætning. Besætningen er dog under sanering som følge af en forsikringssag. I handlen
kan der indgå en forsikring mod driftstab på 24 mdr. Besætningen, der indsættes, er blå SPF. Før sanering af bedriften, har man
opnået særdeles gode driftsresultater, som kan dokumenteres og udleveres.

FODERSILO:

Ejeren har i dag en kornsilo på en naboejendom, der ikke er medtaget i udbuddet. Sammen med siloen har ejeren en aftale om
forarbejdning af foder på naboens ejendom.

 • Sagsnummer 1051699
 • Type Svinebrug
 • Byggeår 1914
 • Boligareal 214 m2
 • Hektar 106,26
 • Værelser 6
 • Stuer 1
 • Energimærke E
 • Finansiering
 • Pris 23.900.000
 • Ejerudgift 9.054
Alex Holst Christensen Ansvarlig Ejendomsmægler MDE Tlf. 87282557 / Mobil 24976302 / E-mail ahc@landbogruppen.dk Jeg er daglig leder af LandboGruppen Midtøst, hvor jeg har været ansat siden 2012. Forinden har jeg været ansat i landboorganisationerne i Himmerland og Østjylland i 20 år, hvor jeg har arbejdet med rådgivning i forbindelse med køb og salg af landbrug. Du vil primært møde mig på produktionsejendommene, hvor jeg både arbejder med kvæg og svineejendomme. Det er helt naturlig for mig, idet jeg både har passet køer og svin - jeg er i tiderens morgen desuden selv opvokset på et svinebrug.