Kontakt os

Ændrede udbudsvilkår
 • Plantegninger
 • Kort

Sommervangsvej 8, 9330 Dronninglund

Ejendommen Sommervang er en kvægejendom beliggende syd for Try ved Hjallerup.
Ejendommen består af 3 ejendomme hvoraf de 2 er med produktionsbygninger samt en bygningsløs. Sælges uden besætning og beholdning.

Jorden: Bedriftens samlede areal udgør 217,4971 ha. Det er alt fra lerjord til sortmuldet jord samt eng.
Arealerne fordeler sig på 173,77 ha ager, 2,75 ha vedvarende græs. Resten er rekreative arealer med sø, krat, skov mv. Der er særdeles god jagt på bedriften. Se vedhæftede arealrids.

Sommervang – Sommervangsvej 8, Dronninglund

Ejendommens driftsbygninger er for den ældre dels vedkommende opført i røde sten, de nyere i røde stålplader og med tage af eternit. Arealerne er iflg. BBR.
De består af:
Løsdriftsstald – Litra 5 på 2002 m2 opført i 1994 som foderlade, i 1999 ombygget til løsdriftsstald med dybstrøelse. I 2008 udviddet og ombygget til en 3 rækket stald med 160 sengebåse. Gulvet er spalter med skrabeanlæg. Der er fodergang langs siden med fanggitter. I enden er der opsamlingsplads samt stor kælvningsboks. Køerne ligger på madrasser med snittet halm og i loftet hænger der 6 store ventilatorer. I hjørnet af stalden er der 2×8 De Laval malkestald.
Ungdyrstald – Litra 3 og 7 på 871 m2 opført i 1903 og 2002 er indrettet med 4 store dybstrøelsesbokse til ungdyr. Er i stålspær med fodergang i siden. Der er åben i kip.
Kalvestald – Litra 4 på 570 m2 opført i 1977 er indrettet med afdeling med enkeltbokse til småkalvene samt afsnit med 6 fælles bokse med dybstrøelse til større kalve. Derudover er der fyrrum med stokerfyr, tankrum med 14.000 l køletank samt mellemgang med vaskemaskine til klude og fryser til råmælk. I dette rum kommer alt strøm ind til ejendommen.
Foderlade – Litra 6 er på 1210 m2 opført i 2002 og bruges til foderoplag. I den ene side er der 2 store dybstrøelsesbokse til goldkøer og 2 mindre bokse til syge- og kælvningsbokse. Overfor er der planlager til korn. Stor port i gavlen.
Gl. stald/garage – Litra 2 er på 200 m2 og opført i 1903 og 2003. Anvendes til garage samt oplag af diverse materialer til landbruget.
Halmlade – Litra 8 er på 672 m2 og opført i 2006. Den er udelukkende med tag og med sandbund. Bruges til halmoplag.
Plansiloer – Litra 9 er på 1320 m2 og opført i 2009.
Tidligere gyllebeholder er fjernet og bunden anvendes til kemikaliepåfyldningsplads.
Gylletanke – 2 stk på henholdsvis 1060 m2 og 4000 m2.

Stuehuset et opført i 1897 og 2000 med et registreret boligareal på 342 m2. Boligen er indrettet med gang, grovkøkken, kontor, badeværelse med bruser, køkken/alrum, viktualierum, soveværelse, stort værelse, spisestue, forgang og stue. Første sal er indrettet med nyt værelse, repos, åbent loft samt gammelt værelse.

Enggården – Ø Hassingvej 21, Dronninglund

Driftsbygningerne er opført i røde sten og med forskellige typer tag. En del af bygningerne bruges ikke og har tidligere været svinestalde.
Dobbeltgarage – Litra 10 er på 40 m2 og indrettet til 2 biler.
Maskinhus – Litra 11 er på 356 m2 med støbt bund og porte i begge gavle.
Halmhus – Litra 7 er på 121 m2 til opbevaring af småballer til ejendommens halmfyr.
Svinestalde – Litra 2 og 5 er på i alt 419 m2 og er ubenyttede.
Fyrrum/opbevaringsrum – Litra 4 er på 195 m2 og indrettet med fyrrum, viktualierum og depotrum. I enden af denne bygninger er der tidligere svinestald.
Lade – Litra 3 er på 307 m2 med delvist indsatte stålbuer. Anvendes hovedsaglig til småmaskiner.
Maskinhus – Litra 6 er på 302 m2 og med stor port i gavlen. Anvendes udelukkende til maskiner.
Gylletank på 1060 m3.

Stuehus:
Flot rødstens bolig med nyere sort tegltag. Opført i 1934/89 og med et registreret boligareal på 180 m2. Er indrettet med forgang, opgang til første sal, stor stue, stort køkken/alrum, baggang, stue, badeværelse med bruser. Mod syd er der stor havestue. På første sal er der kontor, stort værelse, soveværelse og toilet.

Konklusion:
Kvægbedrift med plads til 180 køer og opdræt med et matrikulært areal på 217,4971 ha hvoraf 173,77 ha er agerjord.
Størstedelen af restarealet er natur henlagt til jagtarealer med søer, remiser og skov.
Særdeles god jagt.

 • Sagsnummer 100-0641
 • Type Kvægbrug
 • Byggeår/Ombygget 1897/2000
 • Boligareal 342 m2
 • Hektar 217,50
 • Værelser 6
 • Stuer 2
 • Dyreenheder 268
 • Finansiering
 • Pris 33.250.000
 • Ejerudgift 12.027
Hans W. Henriksen Direktør, agrarøkonom og ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 9624 2443 / Mobil 3089 0508 / E-mail hwh@landbogruppen.dk Jeg har arbejdet som ejendomsmægler siden 1995. Jeg er oprindeligt uddannet agrarøkonom og er selvstændig landmand. Som ejendomsmægler har jeg været med til at få mange landbrugshandler til at gå op i en højere enhed. Du vil som kunde møde mig indenfor køb og salg af alle typer af landbrugsejendomme i Nordjylland. Jeg har desuden gode kontakter til Sverige. Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig godt videre i din søgen efter den rigtige landbrugsejendom.