Kontakt os

Plante / slagtekalveproduktion beliggende i Hyrup på Haderslev Næs

Solgt
  • Plantegninger
  • Kort
  • Video

Hyrup Bygade 23, 6100 Haderslev

Ejendommens matrikulære areal udgør 86,77 ha, hvoraf 79,06 ha indgår i markplanen jf. markkort 2019 – af dette areal udgør vedvarende græs og rekreative arealer ca. 6,97 ha. Endvidere et skovareal på ca. 2,0 ha. Ud over ovennævnte er der tilforpagtet ca. 28,36 ha.

Ejendommen fremstår med et præsentabelt rødstens stuehus som er indrettet med hall med trappe til 1.sal, 2 stuer, spisestue, anretterrum spisekøkken, værelse, baggang/bryggers, toilet, kontor og teknikrum.
Endvidere stort soveværelse, værelse samt badeværelse. 1.sal indeholder repos samt 3 gode værelser, som dog ikke er registreret i BBR.

Ejendommens driftsbygninger består af regulært maskinhus opført over stålbuer. Endvidere værksted og fyrrum med stokerfyr samt lade hvor der er indrettet stor dybstrøelsesboks. Endvidere mindre lade med plads til løsvarer og flis. Mod vest er laden sammenbygget med ældre men anvendelig svinestald hvor der er indrettet 7 dybstrøelsesbokse med plads til 16 mindre kalve i hver.
Som gårdspladsens nordlige længe er ældre staldbygning indrettet med 5 dybstrøelsesbokse med plads til ca. 12 mindre kalve i hver.
Ovennævnte er mod vest sammenbygget med den oprindelige kostald som er traditionelt opført med malkestald der er taget ud af brug samt tank og teknikrum mod syd.
I kostalden er der ca. 218 sengebåse i 3 rækker og med foderbord i den ene side.
Bag stalden er tidligere lade indrettet med en stor dybstrøelsesboks med plads til ca. 30 kalve. Endvidere støbt plads bag stalden.
Umiddelbart øst herfor er der råvarehal med god frihøjde indrettet med 5 rum hvor de 4 pt. anvendes som dybstrøelsesbokse.
Endvidere er der vest for kostalden støbt plads samt 2 gyllebeholdere på hhv. 4020 og 1240 m3.
Ifølge afgørelse af 18. maj 2015 er den tilladte produktion 1020 tyrekalve/ungtyre ( 55 – 385 kg ).

Endvidere indgår Hyrup Bygade 25 i udbuddet. Dette er en tidligere fodermesterbolig opført i røde sten med et boligareal på 100m2 opført i 1964, beliggende på 810m2 grund umiddelbart syd for Hyrup Bygade 23 – Huset er udlejet for kr. 3.500/mdl + forbrug – forhør nærmere hos ejendomsmægleren.

Ejendommen sælges for konkursbo med sædvanlig ansvarsfraskrivelse – besigtigelse alene efter forudgående aftale med ejendomsmægleren.

  • Sagsnummer 900-0497
  • Type Planteavlsbrug/agerbrug
  • Byggeår 1848
  • Boligareal 270 m2
  • Hektar 86,85
  • Værelser 1
  • Stuer 3