Kontakt os

Stor svineproduktion ved Hadsten

 • Kort

Ågårdsvej 4, Ødum, 8370 Hadsten

Svineproduktionsvirksomhed beliggende i udkanten af Ødum, sydøst for Hadsten med i alt 12 ejendomme – hvoraf 4 er produktionsenheder. Ejendommene kan erhverves samlet eller særskilt.

Til virksomheden hører et samlet matrikulært areal på 463 ha, hvoraf ca. 394 ha er støtteberettiget og heraf er ca. 375 ha i omdrift.

Den animalske produktion er baseret på ca. 1.500 årssøer med salg af 30 kg. grise. Virksomheden sælges i fuld drift.

Ågårdsvej 4:
Engholm er beliggende i udkanten af Ødum, med skel op til den østlige side af motorvej E45.

Til ejendommen hører et matrikulært areal på 75,5511 ha – hvoraf ca. 60,8 ha er i omdrift.

Stuehuset er opført i 1991 med et samlet boligareal på 234 kvm – beliggende på den modsatte side af vejen, sydøst for driftsbygningerne. Huset er opført i røde sten, med rødt tegl og fremstår i alm. god stand. Huset står pt. tomt.

Driftsbygningerne er indrettet til soproduktion med kapacitet på 850 årssøer og årlig produktion af 13.100 smågrise.
I forbindelse med staldanlægget er der gode medarbejderfaciliteter samt tilhørende mødelokale.

Anlægget er indrettet med 233 farestier fordelt i 5 sektioner af varierende alder og størrelse, størstedelen af stierne er med fulddrænet gulv. Løbeafdeling med ca. 90 bokse samt kontrolafdeling med 187 bokse samt polte og ornestier. Drægtighedsstaldene er fordelt i 6 stalde – alle med fodring i langkrybber.
Desuden babystald der anvendes til ammegrise.

Smågrise afdeling med 7 sektioner, heraf 3 stk. fra 2013. Traditionelt indrettet med gulvvarme og tørfoderautomater.

Smågrisene færdiggøres hhv. på ejendommen, ca. 7.000 stk i lejet anlæg samt ca. 13.000 på Stobdrupvej 13 i det nuværende setup.

Foderlade hvor der blandes foder via Datamix system – der fodres med vådfoder til soholdet og med tørfoder til smågrisene. Der fodres dog pt. med færdigfoder.

Nord for produktionsbygningerne er der en fritliggende ladebygning på 860 kvm med fast bund, der anvendes til maskinhus og med mulighed for planlager.

Bag driftsbygningerne ligger to gyllebeholdere med samlet kapacitet på 4.680 kbm med overdækning. Desuden to siloer med kapacitet på hhv. 5.000 og 6.000 tdr.

Ejendommen opvarmes med stokerfyr.

Stobdrupvej 13:
Fritliggende landbrugsejendom beliggende sydvest for Voldum – ca. 6 km. nord for Engholm.

Til ejendommen hører et matrikulært areal på 114,4593 ha – hvoraf ca. 88,5 ha er i omdrift samt ca. 15,5 ha pil.

Stuehuset er opført i røde sten i 1889 med et samlet boligareal på 200 kvm. Huset står pt. tomt – men har tidligere været anvendt til medarbejdere. I garagebygning er der indrettet lejlighed, ligeledes til medarbejdere – med et samlet areal på 219 kvm.

Driftsbygningerne er indrettet til hhv. smågrise og ungsvin med årlig produktion af 40.000 smågrise samt 1.000 slagtesvin. I praksis flyttes grisene fra smågrisestalden til ungsvinestaldende ca. halvvejs. I smågrisestalden fodres der med hjemmeblandet tørfoder og i ungsvinestalden med hjemmeblandet vådfoder i langkrybber.

Foderanlægget er med Skiold blanderi. Der fodres dog pt. med færdigfoder.

Bag bygningerne ligger to gyllebeholdere med samlet kapacitet på 4.005 kbm med overdækning. Nord for bygningerne er to Almas siloer med kapacitet på hver 10.000 tdr. med omrøring. Desuden plantørreri med kapacitet på 3.500 tdr.

Der er indgået køberetsaftale vedr. tre vindmølleplaceringer – erstatning forbundet hermed tilfalder sælger i sin helhed. Forhør nærmere om placering mv hos mægler.

Stopdrupvej 9:
Møllebækgård er en fritliggende slagtesvineejendom beliggende ca. 850 m. fra smågriseproduktionen på Stobdrupvej 13.

Til ejendommen hører et matrikulært areal på 34,2810 ha – hvoraf ca. 27 ha er i omdrift.

Stuehuset er opført i 1970 og har et samlet boligareal på 120 kvm. Huset står pt. tomt.

Driftsbygningerne anvendes til produktion af restgrise – med ca. 500 stipladser. Der fodres med færdigblandet tørfoder.
De resterende driftsbygninger fremstår ubenyttet.

Bag bygningerne er gyllebeholder med kapacitet på 1.000 kbm med overdækning.

Ejendommen opvarmes med stokerfyr.

Langskovvej 13:
Landbrugsejendom beliggende i Langskov – ca. 4 km. fra Engholm.

Til ejendommen hører et matrikulært areal på 91,8425 ha – hvoraf ca. 80 ha er i omdrift samt ca. 1,28 ha pil.

Stuehuset er opført i 1889 med et samlet boligareal på 361 kvm. Huset er delt op i 5 lejligheder der bebos af medarbejdere.

Driftsbygningerne er indrettet til sohold med 645 årssøer. Drægtighedsstald i stier med gulvfodring. 175 farestier med 2/3 fast gulv og 1/3 spalter i 6 sektioner af varierende størrelse og alder. Løbe- og kontrolafdeling i tidligere smågrisestalde – 4 sektioner med 46 stier i hver. Foderlade indrettet med Skiold anlæg – hvor der kan fodres med hjemmeblandet tørfoder i hele anlægget. Pt. fodres der dog med færdigfoder.

Desuden halmlade samt mindre maskinhus. To siloer med kapacitet på hhv. 4.000 og 5.000 tdr. samt gyllebeholder på 1.750 kbm. med overdækning.

Ejendommen opvarmes via halmfyr fra 2003.

På marken – syd for byen er der opført et fritliggende Gråkjær smågriseanlæg med 2.400 stipladser i søstenselementer og med eternittag. Stalden er indrettet med 4 sektioner, med Skiold tørfoderanlæg og Skov ventilation. Gyllebeholder med kapacitet på 2.400 kbm med overdækning.

I tilknytning hertil er ældre staldbygning, der anvendes til oplagring samt gyllebeholder på 1.000 kbm med overdækning.

Den resterende del af smågrisene produceres på Stopdrupvej 13.

Selling Hedevej 2B:
Bygningsløs ejendom med et matrikulært areal på 67,8655 ha – hvoraf ca. 59,2 ha er i omdrift.

Hvalløsvej 27::
Bygningsløs ejendom med et matrikulært areal på 5,9271 ha – hvoraf ca. 5,7 ha er i omdrift.

Randersvej 595:
Grusgravs ejendom med et matrikulært areal på 15,7271 ha – der er registreret som fredskov.

Der foreligger miljøgodkendelse løbende til 2025. Forhør nærmere hos mægler.

Ødumvej 30:
Nedlagt landbrugsejendom beliggende centralt i Ødum – med et samlet grundareal på 5.155 kvm.

Stuehuset er opført i 1960 med et samlet boligareal på 138 kvm. Huset er udlejet til kr. 5.000/mdr. Der foreligger ingen lejekontrakt.

De oprindelige driftsbygninger anvendes til lager og opbevaring.

Kuhlausvej 13:
Parcelhus beliggende i udkanten af Ødum – tæt ved Engholm – med et samlet grundareal på 736 kvm.

Huset er opført i 1965 med et samlet boligareal på 116 kvm. Boligen bebos af medarbejdere.

Hallendrupvej 20B:
Bygningsløs ejendom med et matrikulært areal på 352 kvm.

Hallendrupvej 33B:
Bygningsløs ejendom med et matrikulært areal på 57,1248 ha – hvoraf ca. 52,9 ha er i omdrift.

Der er indgået køberetsaftale vedr. tre vindmølleplaceringer – erstatning forbundet hermed tilfalder sælger i sin helhed. Forhør nærmere om placering mv hos mægler.

Jorden:
Arealerne er beliggende i 7 sammenhængende enheder – ved og omkring ejendommene. Boniteten varierer fra JB. 4-7. Jorden er bortforpagtet til efter høst 2019 – forpagtningsafgiften for 2019 tilfalder konkursboet.

Der er indgivet frivillig momsregistrering fsva. ejendommene der indgår i driften.

Ejendommene sælges for konkursbo med fuld ansvarsfraskrivelse.

Kontakt Landbogruppen SYD for yderligere information og fremvisning.

 • Sagsnummer 6012-920
 • Type Svinebrug
 • Byggeår 1991
 • Boligareal 234 m2
 • Hektar 463,40
 • Værelser 8
 • Dyreenheder 675
 • Finansiering
 • Pris -
 • Ejerudgift 22.465
Carina Jessen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 7436 5011 / Mobil 3056 3426 / E-mail caj@landbogruppen.dk Jeg har været en del af mæglerteamet i LandboGruppen Syd siden 2014. Forinden har jeg taget landmandsuddannelsen samt jordbrugsteknolog. Med min opvækst på landet har jeg nærmest fået landbruget ind med modermælken. Jeg brænder for at lave gode løsninger på større og mindre landbrugsvirksomheder. Jeg ser frem til at hjælpe dig, uanset om det er med at sælge dit livsværk eller om det er at finde lige netop den ejendom, du går og drømmer om.

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter