Kontakt os

Svine- og planteavlsejendom

 • Kort
 • Video

Rømøvej 88, 6780 Skærbæk

Ulleruplund er beliggende ca. 2 km nordøst for Skærbæk.

Ejendommen har et samlet matrikulært areal på 132,74 ha.

Arealet er fordelt på et omdriftsareal på ca. 107,7 ha, samt ca. 13,0 ha vedvarende græs/ brak og rekreative formål, samt ca. 3,2 ha plantage/krat. Det resterende areal består af hegn, beplantninger, gårdsplads mv.
Der foreligger MVJ aftale frem til 2021 på ca. 12 af de førnævnte 13 ha. vedv. græs / brak.

Jorden ligger med en sjælden god samlet arrondering i overvejende store marker med gode lange agre, dog ligger ca. 8,5 ha ager midt i større plantage, ca. 300 meter vest for den øvrige jord.

Mod vest og nord er ejendommens jord omgivet af førnævnte plantageområde hvilket giver en helt igennem fantastisk jagt.

Markvandingstilladelse på 145.000 m3 med udløb i 2032 – del af tilladelsen omfatter lejede arealer

Jorden og driftsbygningerne er bortforpagtet frem til 31.08.2021, ligesom der er indgået lejeaftale om kartoffellager frem til 2027. disse aftaler kan opsiges ved ejerskifte – forhør nærmere hos ejendomsmægleren.

flg seneste miljøtilsynsrapport af 10. dec. 2010 foreligger der miljøtilladelse til 500 søer med smågrise, 12.500 smågrise 7,2 – 30 kg, 1200 slagtesvin 30 – 102 kg samt 300 polte 100 – 130 kg.
Besætningen er sat ud, hvorfor der kan ske bortfald af tilladelsen såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Ejendommen fremstår med et præsentabelt rødstensstuehus fra 1985 med et grundplan på 173 m2, som er indrettet med entre med trappe til 1.sal, gæstetoilet, stort værelse, stue med glaskarnap, værelse, soveværelse samt lyst badeværelse. Endvidere dejligt spisekøkken, kontor, viktualierum, værelse, lyst badeværelse samt bryggers. 1.salen der er under registrering i BBR indeholder stor stue/aktivitetsrum samt 2 meget store værelser i hver gavl. Endvidere pæn velanlagt sydvendt have samt 3 dobbelt carport.

Ejendommens driftsbygninger består fra øst af tidligere løbe/drægtighedsstald inventaret er fjernet – denne bygning der er opført over stålbuer rummer endvidere tidligere dybstrøelsesstald, og vil pga. loftshøjden kunne finde alternativ anvendelse. Vestlige del af taget er skiftet, og der må påregnes udskiftning af den østlige del.

Vest herfor er der tidligere farestald med i alt 96 farestier i 2 sektioner, hvor inventaret delvist er fjernet. I den nordlige del af denne bygning er der indrettet mindre kartoffellager.
Farestalden er mod vest via oprindelig staldbygning med 7 tidligere klimasektioner sammenbygget med smågrisestald med 4 x 16 2 klima stier med delvist spalte/miljøspalter/fast gulv.

Vest for staldene ligger god ladebygning med værksted, samt 3 plansiloer med påslag i den ene, som giver god mulighed for håndtering af korn til og fra gennemløbstørreri, hvorfra bånd i kip giver mulig for at fylde laden i dens hele længde der iflg. det oplyst rummer 6000 + 1500 + 1500 tdr. hvede. Den ene del af laden er åben mod nord og kan endvidere anvendes som vognport.
Endvidere er der vest for laden amerikanersilo med omrører og blæser med plads til 8000 tdr. hvede.

Endvidere fritstående rundballefyr samt halmlade med god benhøjde, hvor der i den vestlige ende er indrettet karantænestald med 3 dybstrøelsesbokse, ligesom der bag driftsbygningerne ligger 2 gylletanke på hhv. 2175 og 900 m3.

 • Sagsnummer 900-0411
 • Type Planteavlsbrug/agerbrug
 • Byggeår 1985
 • Boligareal 173 m2
 • Hektar 132,74
 • Værelser 4
 • Stuer 2
 • Energimærke D
 • Finansiering
 • Pris 21.900.000
 • Ejerudgift 6.349
Hans Henrik Christensen Ansvarlig ejendomsmægler MDE Tlf. 73202310 / Mobil 20536447 / E-mail hhc@landbogruppen.dk Jeg har været en del af LandboGruppen Sønderjysk siden 2012. Her formidler vi salg af alle typer landbrugsejendomme. Jeg er hovedsageligt beskæftiget med salg og vurdering af produktionslandbrug. Jeg er uddannet landmand og har arbejdet med praktisk landbrug indtil år 2000, hvor jeg sadlede om og startede som ejendomsmægler. Derudover har jeg i en periode været konsulent ved et finansieringsselskab. Det der driver mig i arbejdet som mægler er interessen for landbrug, at se mulighederne i en given ejendom og at få en handel til at gå op i en højere enhed.