Kontakt os

Mælkeproduktion på Sydals

 • Plantegninger
 • Kort

Grønmark 2, 6470 Sydals

Grundtoftgård er en mælkeproduktionsvirksomhed beliggende på halvøen, Kegnæs ved Als i Sønderjylland.

Den animalske produktion er baseret på en tilladelse til 425 årskøer med opdræt.

Til virksomheden hører et matrikulært areal på 179,8832 ha, hvoraf ca. 158,8 ha er støtteberettiget og heraf er ca. 141,73 ha i omdrift.

Stuehuset er opført i 1973 som étplans hus med et samlet boligareal på 206 kvm – heraf lejlighed på 91 kvm der anvendes af medarbejdere.

Driftsbygningerne er bestående af staldbygning opført i 2005 og sidenhen forlænget. Stalden er indrettet med 440 sengebåse fordelt i 6-rækker med fast gulv og skraber og foderbord i midten samt gardiner i siderne. I enden er der indrettet aflastningsafsnit og område til 13 enkelt bokse til de mindste kalve. I modsat ende af stalden findes dybsstrøelses-areal samt 3 fælles bokse og befæstet areal til råvarer.

Malkestalden indeholder 2 x 17 SAC 60 graders malkestald, hvor der kan tildeles kraftfoder. Brunststyring foregår med Heattime og 210 transpondere. I området ved malkestalden findes mælkerum med buffertank på 6.000 l samt udendørs tank på 32.000 l. Nedkøling via pladekøler, derudover depot samt staldkontor.

Parallelt med før nævnte stald er der i 2014 opført staldafsnit med ca. 90 sengebåse i tre-rækker med madrasser og spalter på øst siden af foderbordet, på modsat side findes dybsstrøelsesareal der benyttes til opstarter-holdet. Stalden har gardiner i siden, mod nord er stalden åben, idet den er forberedt på at kunne forlænges.

Mellem de to staldbygninger er befæstet areal med 28 enkelthytter samt 4 fælles hytter. Desuden forsuringsanlæg fra J. Hyldegård – der kører 2 gange dagligt.

Mod vest findes befæstet areal på ca. 140 x 32 m til opmagasinering af grovfoder. Området indeholder 3 plansiloer á 10 m. bredde og 70 m. lange og ca. 2 m. høje.

De oprindelige driftsbygninger benyttes fortsat til opdræt i et begrænset omfang.

Mindre maskinhus samt 2 fritliggende gyllebeholdere på hhv. 3.500 og 450 kbm.

Bygningssættet på Nørre Landevej 67 består af ældre ladebygninger til opbevaring af maskiner mv.

Bygningssættet på Skoven 2-4 bebos af medarbejdere.

 • Sagsnummer 6012-972
 • Type Kvægbrug
 • Byggeår 1973
 • Boligareal 206 m2
 • Hektar 176,99
 • Værelser 3
 • Energimærke G
 • Finansiering
 • Pris 35.300.000
 • Ejerudgift 6.446
Carina Jessen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 7436 5011 / Mobil 3056 3426 / E-mail caj@landbogruppen.dk Jeg har været en del af mæglerteamet i LandboGruppen Syd siden 2014. Forinden har jeg taget landmandsuddannelsen samt jordbrugsteknolog. Med min opvækst på landet har jeg nærmest fået landbruget ind med modermælken. Jeg brænder for at lave gode løsninger på større og mindre landbrugsvirksomheder. Jeg ser frem til at hjælpe dig, uanset om det er med at sælge dit livsværk eller om det er at finde lige netop den ejendom, du går og drømmer om.