Kontakt os

Kvægejendom med 400 årskøer på Kegnæs

Solgt
  • Plantegninger
  • Kort

Grønmark 2, 6470 Sydals

Grundtoftgård er en mælkeproduktionsvirksomhed beliggende på halvøen, Kegnæs ved Als i Sønderjylland.

Den animalske produktion er baseret på en tilladelse til 425 årskøer med opdræt.

Til virksomheden hører et matrikulært areal på 176,98 ha, hvoraf ca. 158,8 ha er støtteberettiget og heraf er ca. 141,73 ha i omdrift.

Stuehuset er opført i 1973 som étplans hus med et samlet boligareal på 206 kvm – heraf lejlighed på 91 kvm der anvendes af medarbejdere.

Driftsbygningerne er bestående af staldbygning opført i 2005 og sidenhen forlænget. Stalden er indrettet med 440 sengebåse fordelt i 6-rækker med fast gulv og skraber og foderbord i midten samt gardiner i siderne. I enden er der indrettet aflastningsafsnit og område til 13 enkelt bokse til de mindste kalve. I modsat ende af stalden findes dybsstrøelsesareal samt 3 fælles bokse og befæstet areal til råvarer.
Malkestalden indeholder 2 x 17 SAC 60 graders malkestald, hvor der kan tildeles kraftfoder. Brunststyring foregår med Heattime og 210 transpondere. I området ved malkestalden findes mælkerum med buffertank på 6.000 l samt udendørs tank på 32.000 l. Nedkøling via pladekøler, derudover depot samt staldkontor.
Parallelt med førnævnte stald er der i 2014 opført staldafsnit med ca. 90 sengebåse i tre rækker med madrasser og spalter på øst siden af foderbordet, modsat findes dybsstrøelsesareal der benyttes til opstarterholdet. Stalden har gardiner i siden, mod nord er stalden åben, idet den er forberedt til at kunne forlænges.
Mellem de to staldbygninger er befæstet areal med 28 enkelthytter samt 4 fælles hytter. Desuden forsuringsanlæg fra J. Hyldegård – der kører 2 gange dagligt.

Mod vest findes befæstet areal på ca. 140 x 32 m til opmagasinering af grovfoder. Området indeholder 3 plansiloer á 10 m. bredde og 70 m. lange og ca. 2 m. høje.

De oprindelige driftsbygninger benyttes fortsat til opdræt i et begrænset omfang.

Mindre maskinhus samt 2 fritliggende gyllebeholdere på hhv. 3.500 og 450 kbm.

Bygningssættet på Nørre Landevej 67 består af ældre ladebygninger til opbevaring af maskiner mv.
Bygningssættet på Skoven 2-4 bebos af medarbejdere.

Kontakt Landbogruppen SYD for yderligere information og fremvisning.

  • Sagsnummer 6012-972
  • Type Kvægbrug
  • Byggeår 1973
  • Boligareal 206 m2
  • Hektar 176,99
  • Værelser 3
  • Energimærke G
  • Dyreenheder 740