Kontakt os

Mælkeproduktion på Sydals

 • Plantegninger
 • Kort

Grønmark 2, 6470 Sydals

Grundtoftgård er en mælkeproduktionsvirksomhed beliggende på halvøen, Kegnæs ved Als i Sønderjylland.

Den animalske produktion er baseret på en tilladelse til 425 årskøer med opdræt.

Til virksomheden hører et matrikulært areal på 179,8832 ha, hvoraf ca. 158,8 ha er støtteberettiget og heraf er ca. 141,73 ha i omdrift.

Stuehuset er opført i 1973 som étplans hus med et samlet boligareal på 206 kvm – heraf lejlighed på 91 kvm der anvendes af medarbejdere.

Driftsbygningerne er bestående af staldbygning opført i 2005 og sidenhen forlænget. Stalden er indrettet med 440 sengebåse fordelt i 6-rækker med fast gulv og skraber og foderbord i midten samt gardiner i siderne. I enden er der indrettet aflastningsafsnit og område til 13 enkelt bokse til de mindste kalve. I modsat ende af stalden findes dybsstrøelses-areal samt 3 fælles bokse og befæstet areal til råvarer.

Malkestalden indeholder 2 x 17 SAC 60 graders malkestald, hvor der kan tildeles kraftfoder. Brunststyring foregår med Heattime og 210 transpondere. I området ved malkestalden findes mælkerum med buffertank på 6.000 l samt udendørs tank på 32.000 l. Nedkøling via pladekøler, derudover depot samt staldkontor.

Parallelt med før nævnte stald er der i 2014 opført staldafsnit med ca. 90 sengebåse i tre-rækker med madrasser og spalter på øst siden af foderbordet, på modsat side findes dybsstrøelsesareal der benyttes til opstarter-holdet. Stalden har gardiner i siden, mod nord er stalden åben, idet den er forberedt på at kunne forlænges.

Mellem de to staldbygninger er befæstet areal med 28 enkelthytter samt 4 fælles hytter. Desuden forsuringsanlæg fra J. Hyldegård – der kører 2 gange dagligt.

Mod vest findes befæstet areal på ca. 140 x 32 m til opmagasinering af grovfoder. Området indeholder 3 plansiloer á 10 m. bredde og 70 m. lange og ca. 2 m. høje.

De oprindelige driftsbygninger benyttes fortsat til opdræt i et begrænset omfang.

Mindre maskinhus samt 2 fritliggende gyllebeholdere på hhv. 3.500 og 450 kbm.

Bygningssættet på Nørre Landevej 67 består af ældre ladebygninger til opbevaring af maskiner mv.

Bygningssættet på Skoven 2-4 bebos af medarbejdere.

 • Sagsnummer 6012-972
 • Type Kvægbrug
 • Byggeår 1973
 • Boligareal 206 m2
 • Hektar 176,99
 • Værelser 3
 • Energimærke G
 • Finansiering
 • Pris 35.300.000
 • Ejerudgift 6.446
Lars Bukhave Ejendomsmægler, MDE Tlf. 7436 5171 / Mobil 4182 0023 / E-mail lbu@landbogruppen.dk Jeg har været ansat hos LandboGruppen Syd siden midten af 2017. Jeg blev uddannet landmand i 1995, og var derefter selvstændig indtil 2003 med svineproduktion. Ansat 10 år i den finansielle sektor, hvor jeg tog akademi-uddannelse med fokus på erhverv. Har derudover undervist på landbrugsskole og arbejdet som driftsøkonom. Hos LandboGruppen Syd beskæftiger jeg mig primært med salg af kvæg- og planteavlsejendomme og boliglandbrug, men jeg har også kendskab til svineproduktion. Jeg har en stor interesse i, at komme ud og møde forskellige mennesker og deres baggrund og har altid haft en kærlighed til formidling og salg. Jeg lægger stor vægt på at se muligheder i de forskellige situationer, også når det kan være svært. Jeg har det bedst, når jeg møder mennesker, der hvor de er og kan skabe den gode dialog.