Kontakt os

Kvægejendom med ca. 90 ha.

 • Plantegninger
 • Kort

Ørnelundvej 15, 6740 Bramming

Kvæggård med 145 årskøer og et jordtilliggende på i alt 89,9 ha, heraf de 15,3 ha på bygningsløs ejendom beliggende ca. 10 km fra hovedejendommen. Ejendommen er beliggende imellem Darum og Gredstedbro i Esbjerg kommune i Sydvestjylland.

Der er løsdriftsstald med 166 senge fra 1995 og med foderbord i begge sider. Malkestalden er en 2 x 8 sildebensstald fra Stranko, renoveret i år 2000. Der er tilbygget velfærdsafdeling i den ene side af stalden, hvor der er dybstrøelsesbåse og halmopbevaring. Ungdyrstalden er fra 1997 med plads til ca. 75 ungdyr på dybstrøelse, og med god bred foderbord i midten. Kalvene går i den gamle lade, hvor der er indrettet 3 fællesbokse med dybstrøelse og derudover er der en række enkeltbokse til de mindste kalve. Servicebygning fra 2010 på 174 m2, hvor der er påbegyndt udnyttelse af 1. sal med ca. 140 m2 disponibelt rum. Der er i 2003 opført en fint råvarehus på 160 m2 med 4 rum til råvarer. 3½ køresiloer, samlet ca. 2.150 m2 plads. 2 gylletanke på 1.700 og 2.215 m3 fra hhv. 1995 og 2010.

Boligen er opført i 1912 med et samlet boligareal på 184 m2, heraf de 60 m2 på 1.salen. Derudover er den en kælder på 20 m2. Stuehuset er med pudset facade og med eternittag. Der er off. vand og privat afløb. Opvarmning vha. jordvarmeanlæg fra 2009.

Jorden der for hovedpartens vedkommende er god lerblandet sandjord er beliggende dels ved ejendommen og dels i enkeltmarker på sydsiden af Hulmosevej/Darum Kærvej, hvor det er overgangsjord / marskjord.

Besætningen er dels RDM og dels krydsninger med SDM.

Der medfølger passende maskinpark samt staldinventar og foderbeholdninger.

 • Sagsnummer 500-1567
 • Type Kvægbrug
 • Byggeår 1912
 • Boligareal 184 m2
 • Hektar 89,92
 • Energimærke F
 • Finansiering
 • Pris 16.500.000
 • Ejerudgift 4.830
Allan Elsted Hansen Ansvarlig ejendomsmægler MDE, Cand Agro Tlf. 76602134 / Mobil 25579851 / E-mail aeh@landbogruppen.dk Jeg har været med siden starten hos LandboGruppen i 2008. I 2010 gennemførte jeg mægleruddannelsen og har siden 1996 arbejdet med salg af ejendomme (primært landbrug) i det Sydvestjyske. Du vil derfor som kunde møde mig indenfor køb og salg af landbrugsejendomme. Med min solide landbrugsfaglige baggrund er din handel ved mig en garanti for stor faglig viden. Jeg sætter endvidere en ære i at have tilfredse kunder, der bliver hjulpet hele vejen i enhver handel.

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter