Kontakt os

Fårup - Veldrevet svineejendom

Nyhed
  • Kort

Ørrildvej 7, 8990 Fårup

Ørrildvej 7, 8990 Fårup

Særdeles veldrevet svineproduktion, opbygget som barmarks projekt, hvor transport, logistik og smitte beskyttelse er helt optimalt,
formentlig et af de allerbedste anlæg til 7.kgs produktion i Danmark.

Staldbygningerne fremstår i meget god og driftssikker stand, opført i betonelementer med søsten og tag af stålprofiler. Anlægget er
opført på åben mark, og har stor afstand til nærmeste bebyggelse, samt fornuftig lang afstand til nærmeste svineproduktion.

Anlægget er særdeles rationelt med 2 vådfodertanke og en tørfoder-blander. Foderforsyning fra eget male-/blandeanlæg med
opbevaringskapacitet til 8 mdr. foderforbrug i 2 amerikanersiloer og foderlade. Samlet er der kapacitet til ca. 1.580 søer.

Fodercentral er opført som en integreret del af det samlede staldanlæg. Indrettet med male-/blandeanlæg og separat korngrav.

Administrations-, omklædnings- og kantinefaciliteter er en integreret del af indgangspartiet og fremstår meget præsentabelt.

Anlægget er gennemtænkt og dimensioneret til mindste detalje – et helt igennem supereffektivt so-anlæg som kun sjældent kommer til
salg.

Produktionsanlægget:

Fodercentralen er opført som en integreret del af det samlede staldanlæg. Den er indrettet med male-/blandeanlæg, indendørssiloer og
separat korngrav. Foderforsyning er derfor fra eget Skiold anlæg. De 2 vådfoder tanke er til søerne, hvilket sikrer de bedst mulige arbejdsbetingelser for
personalet. Tørfoderblanderen er udover produktion af sofoderet, sat op til at blande tørfoder til de mindste af poltene, samt de steder hvor det
måtte være ønske om at tildele tørfoder, så som til pattegrisene i farestalden mv. I laden er der god plads til opbevaring af tørvare og mineraler.
Der er yderligere kornopbevaringskapacitet til 8 mdr. foderforbrug i 2 amerikanersiloer

Den samlede kapacitet i anlægget er til ca. 1.580 søer inc. egen polte produktion.

Farestaldene er med bagvendte farestier, med god plads i hule og sti til både so og grise.
Der er samtidig pladser til Amme grise uden for farestalden, så der ikke mistes kapacitet der, eller gås på kompromis med sundheden
ved at efterlade fravænnede grise i farestalden frem til salg.

Løbeafdelinger med kontrol pladser til både søer og polte, samt fangbokse i en del af drægtighedsstalden. En del af stierne er med
halvt antal fangbokse og vådfoder i langtrug. Dette for at sikre den bedst mulige udnyttelse af stiarealet, samt give de bedste forhold
for at søerne kan udnytte deres naturlige sociale adfærd.

Alle staldene fremstå som lyse og venlige, i en del af drægtighedsstalden er der tillige ovenlys, hvilket giver et naturligt lysindfald som
tilgodeser både grisenes og personalets trivsel.

Jord:

Til den udbudte ejendom er der matrikulært 100 ha. Heraf er ca. 82 ha. i omdrift. De 72 ha. er lerblandet sandjord, de 10 ha. er humus
jord. 1 ha. er udlagt som permanent græs. 10 ha. er samlet natur ned til skel, mens resten er spredt natur og bygningsparcellen.

Besætning:

Ejendommens besætning har 1.580 søer, og har over det seneste år haft 33,2 fravænnede grise pr. årsso + gylte.

Der laves egne polte med zig zag kernestyring. Smågrise aftages af 4 forskellige danske aftagere.


Miljøgodkendelse:

Miljøgodkendelsen er på 1.580 søer med produktion af 56.000 smågrise ved 9 kg., og egen produktion af polte. I alt 410 DE.

Da ejendommen sælges uden bolig, skal køber i henhold til Landbrugsloven eje en landbrugsejendom med bolig, for at erhverve den
udbudte ejendom.
  • Sagsnummer 1061927
  • Type Svinebrug
  • Hektar 100,30
  • Finansiering
  • Pris 41.800.000
  • Ejerudgift 7.381
Finn Damkjær Pedersen Chef for LandboGruppen MIDTØST Tlf. 8728 2538 / Mobil 2294 4106 / E-mail fdp@landbogruppen.dk Jeg har været ved LandboGruppen Midtøst siden 1. marts 2018. Jeg er uddannet landmand, har suppleret med forskellige kurser og taget bestyrelsesuddannelsen. Derudover har jeg været selvstændig landmand i 22 år, så jeg kender til problematikken og de mange overvejelser ved at sælge sit livsværk. Jeg sidder i flere bestyrelser indenfor landbrug og har derfor et stort netværk. Jeg beskæftiger mig primært med de større professionelle landbrug, så det er her du som kunde vil møde mig. Det der driver mig som mægler er, for det første at komme ud og få dialogen med landmændene. For det andet er muligheden for at sælge et livsværk helt unik og det er enormt tillidsfuldt at få den opgave. Derfor vil jeg også gøre alt for at leve op til den tillid og gøre mit bedste i enhver handel.


Ansvarlig Mægler: Alex Holst Christensen

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter