Kontakt os

221 ha landbrugsjord med gode lejeindtægter.

  • Kort

Skjernvej 151, 7280 Sønder Felding

221 ha landbrugsjord beliggende i 4 enheder, hvor hovedparten er beliggende ved Sønder Felding, samt ca. 27 ha beliggende ved Tarm. Jorden fordeler sig på i alt 7 ejendomme bestående af 1 beboelsesejendom, 1 frijordsparcel samt 5 bygningsløse ejendomme. Der er på arealerne indgået gode længerevarende bortforpagtningsaftaler, udlejning af fiskeret ved Skjern å, samt udlejet jagtret med årlig lejeindtægt i 2020 på kr. 940.000, hvilket giver ejendommene gode afkastpotentialer – Forhør ejendomsmægler for nærmere information vedr. forpagtningerne.

Ejendommene består af:
Skjernvej 151 er en bygningsløs ejendom på 108,31 ha, fordelt på ca. 93,90 ha agerjord samt den resterende del som læhegn, vej samt naturarealer med gode jagtmuligheder, og ca. 1.480 m. å ret ved Skjern Å, der er udlejet. Jorden har mulighed for vanding, med tilhørende indvindingstilladelse på 60.000 m³.

Skjernvej 149 består af en beboelse opført i 1967 på 120 m². Boligen har ikke været benyttet i en længere periode, og skal derfor totalt renoveres / nedrives.

Skjernvej 138 er et stykke frijord på 1,53 ha, beliggende sammenhængende med jorden på Arnborgvej 43. Jorden er udelukkende bestående af skov/-natur.

Arnborgvej 43 er en bygningsløs ejendom på ca. 43,50 ha, fordelt på ca. 33,78 ha agerjord samt den resterende del som natur, fredskov, læhegn, vej mv. På ejendommen findes ca. 670 m å ret ved Skjern Å, der er udlejet. Put & Take søen inkl. ca. 9 ha natur, er ikke med i nærværende udbud, og vil blive frastykket ejendommen.

Arnborgvej 0 er en bygningsløs ejendom på 17,90 ha, bestående af 16,20 ha agerjord i 1 stykke. Jorden er beliggende sammenhængende med Arnborgvej 43.

Kærhedevej 11er bestående af en bygningsløs ejendom med i alt 23,94 ha, der fordeler sig på ca. 19,38 ha ajerjord i 2 stykker, samt den resterende del som læhegn, vej samt skov /-sø og naturarealer med ideelle jagtmuligheder.

Stovstrup Engvej 6B er en bygningsløs ejendom på 26,93 ha, hvor jorden fordeler sig på ca. 26,27 ha ager, beliggende i 3 stykker, samt den resterende del som læhegn, vej, natur mv. Jorden har mulighed for vanding med tilhørende indvindingstilladelse til 26.400 m³.

Der er på Arnborgvej 43 og Skjernvej 151 indgået overdragelsesaftale til undersøgelse af opførelsen af vindmøllepark med Eurowind Energy A/S. Med samme selskab er der indgået en leje- og brugsretsaftale til undersøgelse af opførelse af solcelleanlæg på den nordlige del af jorden på Skjernvej 151. Begge aftaler er gældende indtil november 2024, med mulighed for forlængelse i hhv. yderligere 1 og 2 år. Dette giver arealerne potentialer for øget fremtidig afkast.

Ejendommene kan købes som en samlet enhed, og der er mulighed for at købe hver enkelt enhed for sig – forhør nærmere herom.

  • Sagsnummer 500-1747
  • Type Landbrugsjord
  • Hektar 221,16
  • Finansiering
  • Pris 24.950.000
  • Ejerudgift 4.102
Frederik Gissemann Hansen Salg & vurdering Tlf. 96296707 / Mobil 29894029 / E-mail fgh@landbogruppen.dk Jeg har været ansat i LandboGruppen Jysk siden september 2017, hvorefter jeg er påbegyndt uddannelsen som ejendomsmægler. Jeg er uddannet indenfor landbruget, som produktionsleder, hvor jeg igennem årene har arbejdet med svineproduktion, mælkeproduktion, planteavl i Canada samt æggeproduktion. Du finder mig ved salg og vurdering af både fritids- og produktionsejendomme. Jeg møder mine kunder i øjenhøjde, er ansvarsbevidst og vægter ærlighed højt. Jeg er et konkurrencemenneske og er ikke bleg for udfordringer. Jeg vil altid gøre mit bedste for at både sælgere og købere føler sig godt behandlet gennem hele salgsforløbet.

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter