Kontakt os

 • Plantegninger
 • Kort

Lundgårdvej 8, 7200 Grindsted

Højengård er en svineproduktion beliggende ved Krogager, syd for Grindsted.

Den animalske produktion er baseret på 600 søer med salg af 30 kg. grise. Der er en høj sundhedsstatus i besætningen (Blå SPF), og der fravænnes 33,5 grise pr. årsso. Egen avl af ungdyr med kernestyring.

Til virksomheden hører 149,9 ha matrikulært areal, hvoraf ca. 136 ha er støtteberettiget og heraf er ca. 131 ha i omdrift. Heraf er 8,44 ha tilplantet med juletræer, som er bortforpagtet til juletræskøber.
Jorden består overvejende af grovsandet jord, med mindre arealer af humusjord. Jorden er absolut godt arronderet, placeret ved og omkring bygningssættet.

Produktionen foregår i et tidssvarende staldanlæg, delt op i 3 bygninger. Alle staldbygninger er opført i søstenselementer med eternittag i perioden 2004-2007 med gode logistiske forhold. Soholdet er placeret i 2 sammenhængende bygninger, hvor farestald samt løbeafdeling er placeret i den ene, og drægtige søer, samt løbekontrolafdeling er placeret i den anden.

Farestalden er rationelt indrettet, med 4 sektioner af 28 sidevendte farestier plus en sektion med 14 sidevendte farestier. I samme bygning er der en løbekontrolafdeling med 58 bokse, svarende til 2 ugehold. Herudover polteafdeling med 2 stier med delvis fast gulv. I enden af farestalden er der opsat en klimacontainer til de mindste grise.
Drægtighedsstalden ligger forbundet med farestalden via 2 koridorer. En del af søerne i drægtighedsstalden bliver fodret efter cafeteriaprincippet, hvor søerne går i 8 hold af 26 søer, med adgang til 2 cafeteria systemer med 26 ædepladser i hver. Resten af de drægtige søer går i fællesbokse med gulvfodring.
Smågrisestalden ligger nord for sostalden, og er indrettet med 6 sektioner med 16 stier i hver sektion. Der er 1/3 fast gulv i stierne med gulvarme. Alle sektioner er med Skov ventilation, samt fasefodring med mulighed for 4 komponenter.

Syd for staldbygningerne ligger et delvist isoleret værksted med frokostrum, som er med fast gulv og god benhøjde. Herudover et halvtag som benyttes til halmopbevaring samt maskiner. Øst for staldbygningerne ligger et stort maskinhus, som tidligere har været anvendt til korntørring – indrettet med fast gulv, og opdelt af en tørrekanal igennem bygningen.

Til ejendommen er 2 overdækkede gylletanke på henholdsvis 2000 og 1289 m³, svarende til ca 9 mdr. produktion.

Stuehuset til ejendommen er opført i 1868 med et samlet boligareal på 294m², som for nuværende er indrettet til 2 lejemål til medarbejdere. Huset fremstår i almindelig stand med rødmalede pudset mure, og er tagbelagt med betontagsten.

Stalde samt stuehus opvarmes med halmfyr.

Ejendommene kan alternativt erhverves uden de to bygningsløse ejendomme på Refshøjvej.

Ejendommene sælges for konkursbo med fuld ansvarsfraskrivelse.
Kontakt LandboGruppen Syd for yderligere information og fremvisning.

 • Sagsnummer 60121167
 • Type Svinebrug
 • Byggeår/Ombygget 1868/2006
 • Boligareal 294 m2
 • Hektar 149,97
 • Værelser 9
 • Energimærke E
 • Finansiering
 • Pris 22.900.000
 • Ejerudgift 2.558
Carina Jessen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 7436 5011 / Mobil 3056 3426 / E-mail caj@landbogruppen.dk Jeg har været en del af mæglerteamet i LandboGruppen Syd siden 2014. Forinden har jeg taget landmandsuddannelsen samt jordbrugsteknolog. Med min opvækst på landet har jeg nærmest fået landbruget ind med modermælken. Jeg brænder for at lave gode løsninger på større og mindre landbrugsvirksomheder. Jeg ser frem til at hjælpe dig, uanset om det er med at sælge dit livsværk eller om det er at finde lige netop den ejendom, du går og drømmer om.

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter