Drøstrupvej 47 mfl, Fjerritslev

9690 Fjerritslev

Drøstrupgård og Skræm Vestergård er nogle yderst veldrevne økologiske kvægbrug med produktion af mælk begge steder på i alt 580 årskøer, alle SDM. Ejendommen består af flere ejendomme, men der er kun bygninger på 3. Der sker frastykning af 3 bygningsenheder.
 
Drøstrupgårds samlede areal udgør 208 ha heraf 180,41 ha ager, 6,75 ha eng og 20,84 ha til restarealer incl. bygninger mm. Se arealrids i salgsopstilling.
 
Driftsbygninger: Hovedparten af ejendommens driftsbygninger er opført med stålplader på siderne og eternittag. Den ene kalvestald er i røde mursten. Bygningerne består af følgende:
 
Malkestald/serviceafdeling på 365 m2. Bygningen litra 2 er indrettet med tankrum med 4000l buffertank. Udenfor står der 20000l silotank. I bygningen er der derudover alle andre faciliteter vedr. mælkeproduktionen. Derudover er der omklædning, kontor og baderum. Mod kostalden er der DeLaval 26 pladser malkekarrusel fra 2002, som er løbende vedligeholdt.
 
Løsdriftssstald: Stalden litra 3 er på 2740 m2. Den er åben i sider med gardiner og åben i kip. Der er 252 sengebåse med måtter og skumgummi under. Der er spalter bag med dyb gyllekumme. Derudover er der stor sygeboks og boks til nykælver med dybstrøelse. Stort bredt foderbord med fanggitter til alle køer. Der er hængebane til strøelse, som kører i begge stalde. I enden af stalden er påslaget til halmbanen, halmoplag samt en stor dybstrøelsesboks. I hele stalden er der ny LED belysning. Spalter holdes rene af 2 robotskrabere.
 
Lade: Lade litra 4 er på 666 m2. Her er der hængebane til ungdyrstald med blandekar af rustfrit stål, 2 påslag samt diverse siloer til fodermidler.
 
Kælvebokse: Disse er indrettet i litra 5 og er på 340 m2. Her er der 10 kælvebokse på dybstrøelse.
 
Ungdyrstald: Stalden litra 6 er på 2350 m2. Den er indrettet med 284 sengebåse med måtter og skumgummi under. Der er spalter bag med skrabere samt gyllekumme med skrabere. Her er der ligeledes strømaskine. Derforuden er der 5 store dybstrøelsesbokse til kalvene.
 
Kalvehytter: Mellem de 2 stalde er der asfalteret og her står der 40 kalvehytter med aljerende til afløb. Kalvestald: Stalden litra 7 er på 551 m2. Denne er indrettet med 7 store dybstrøelsesbokse med plads til 10-12 kalve i hver. Boksen muges fra den ene side af udefra. Stalden er åben i top og den ene side.
 
Ensilageplads: I sydenden af staldende er der 4 plansiloer af 10x50 m samt møddingsplads på 10x30 m. Herudover står der 24 dobbelt kalvehytter samt 4 store fælleshytter fra CN Agro.
 
Stuehus: Boligen på Drøstrupgård er opført i 1935/95 og med et registreret boligareal på 277 m2. Er indrettet med bryggers/gang, badeværelse, køkken-alrum, stue, kontor/gang, soveværelse og værelse.  1.sal: stue og 4 værelser.
 
Lejligheder: 5 lejligheder beliggende i enden af boligen. Disse er alle med køkken, bad og værelse. De 2 er på 50m2 og 3 på 35m2.
 
Drøstrupvej 32

Gyllebeholdere: 2 stk gyllebeholdere på 3500 m3 og 4000m3.
1 hustandsvindmølle på 10 Kw fra 2016.
Gamle driftsbygninger, der bruges til halmoplag.
 
Skræm Vestergård Ejendommen:

Ejendommen er beliggende umiddelbart vest for Skræm. På denne ejendom er der udelukkende køer samt nogle få kvier.
 
Jorden: Ejendommens samlede areal udgør 115,0832 ha, heraf er 106,29 ha ager. Her kan ca. 43 ha vandes. Se arealrids markeret med gul.
 
Løsdriftsstald: Stalden litra 3 er opført i 2005 og på 2618 m2. Den er med sider af søstenselementer og eternittag. Den er indrettet med tankrum med buffertank på 14000l. Udenfor står der silotank på 20000l. Derudover er der kontor og toilet. Herefter er der isoleret rum med DeLaval malkekarrusel med 26 pladser. Denne er fra 2016. Selve stalden er indrettet med 254 sengebåse med måtter og skumgummi under. Der er spalter bag køerne. Disse skrabes af robotskaraber. Derudover er der stor dybstrøelsesboks. I den ene side er der blevet lavet udendørs foderbord, således at der er plads til at alle kan æde på samme tid.
 
Foderhus: Tidligere foderhus litra 2 er på 500m2 og opført i 1980. Dette bruges til lidt kvier samt oplag.
 
Påslag: Nyopført påslag med 4 afsnit. Er lavet således at det passer til vogntræk og er med stor frihøjde. Plansiloer: 3 stk. plansiloer på 12x58m hver. Gyllebeholdere: 2 stk. gyllebeholdere på henholdsvis 1236 m3 og 3000m3
 
Stuehus: Hvidstens bolig opført 1907/90 og senere. Er med et registreret boligareal på 348m2. Er indrettet som følgende: gang, fyrrum, bad, værelse, viktualierum, køkken-alrum, stor stue, forgang og soveværelse. 1.sal: stue, bad med kar og brus, gavlværelse med plads til køkken og 3 værelser.
 
Konklusion: Yderst veldrevet økologisk kvægbedrifter med gode forhold overalt. Gode besætninger begge steder.
 

Kontakt mægler

Hans W. Henriksen

Hans W. Henriksen

Direktør, agrarøkonom og ejendomsmægler, MDE

Jeg har arbejdet som ejendomsmægler siden 1995. Jeg er oprindeligt uddannet agrarøkonom og er selvstændig landmand. Som ejendomsmægler har jeg været med til at få mange landbrugshandler til at gå op i en højere enhed. Du vil som kunde møde mig indenfor køb og salg af alle typer af landbrugsejendomme i Nordjylland. Jeg har desuden gode kontakter til Sverige.Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig godt videre i din søgen efter den rigtige landbrugsejendom.

M: 3089 0508 T: 9624 2443 E: hwh@landbogruppen.dk

Ansvarlig mægler: Hans W. Henriksen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning