Taffelgårdsvej 280, 9382 Tylstrup

9382 Tylstrup

Ejendommen: Ejendommen Taffelgårdsvej 280, og 227 er sammenlagt til en, derudover er der bygningsløs ejendom på 25 ha. Ejendommen Taffelgårdsvej 280 er en kvægejendom og den anden er en tidligere kartoffel ejendom hvor det udelukkende er de 2 kartoffelhuse der medfølger. Herudover er der den bygningsløse ejendom. Alt er beliggende samlet og består af 4 parceller. 
 
Jorden: Ejendommenes samlede areal udgør matrikulært 128,9206 ha. heraf er ca. 120,24 ha. ager, resten er bygningsparcel, skel mv. Arealerne er beliggende samlet i 4 parceller. Alt er yderst god kartoffel jord og derfor meget velegnet til spisekartofler. Se arealrids i materialet. 
 
Driftsbygninger: Bygningerne på nr. 280 er for hovedpartens vedkomne opført i elementer og tag af eternit. På nr. 227 er de 2 lagerhaller med grønne stålplader også her med eternittag. 
 
Taffelgårdsvej 280, Tylstrup 
 
Ungdyrstald: Stalden er opført i 1934 og renoveret senere. Der er et registeret areal på 260 kvm. Den er indrettet med kontor, 4 store dybstrøelsesbokse med 20 cm dybe kummer. I siden af boksene er der store porte hvor man kan muge ud fra med traktor. 
 
Løsdriftsstalde: Staldene litra 3, 8, 9 er opført i 1934/1994, 1991, 1999 og med et samlet areal på 1520 kvm. Stalden er indrettet med tankrum med 7000 l. køletank, teknikrum med alt til robotter samt varmepumpe. Der er 2 Lely malkerobotter mark 5. Staldene er indrettet med 120 sengebåse til malkende køer samt goldkøer og opdræt. Der er måtter i sengebåse og spalter bag. Den ældste stald er med rundskyl og den anden med liniespil og skraber. Den er med 7 rækker sengebåse. Alle dyr fodres med fodertruck.
 
Lade: Laden litra 5 er tidligere kartoffellager, er opført i 1991 med et registeret areal på 426 kvm., bruges i dag til kælvningsbokse mv. 
 
Værksted: Værkstedet litra 6 er opført i 1993 og har et registeret areal på 122 kvm. Bruges som værksted m.m. 
 
Garage: Garage litra 7 er opført i 1993 og med et registeret areal på 88 kvm. Det er en dobbelt garage med lejlighed ovenpå.
 
Køresiloer: 4 stk. plansiloer som hver er 11 m. brede samt 42 m. lange.
 
Gyllebeholdere: 2 stk. gyllebeholdere på 1.800 m3 med telt, 800 m3., og 1 stk. regnvandsbeholder på 2.000 m3., denne er ikke registeret på BBR. 
 
Bolig: Hvidkalket bolig med rødt tegltag opført i 1934/89 og ombygget senere. Har et registeret bolig areal på 194 kvm. Er velindrettet til familie med børn. Fremtræder pænt. 
 
Taffelgårdsvej 227, Tylstrup (2 kartoffelhuse)

 
Kartoffellager: Bygningen litra 15 er opført i 2005 og med et registeret areal på 601 kvm. Den er fuldisoleret og med stort blæseranlæg i den ene ende.
 
Kartoffellager: Bygningen litra 16 er opført i 2006 og med et registeret areal på 706 kvm. Denne er ligeledes fuld isoleret men he er der intet blæseanlæg.

Kontakt mægler

Hans W. Henriksen

Hans W. Henriksen

Direktør, agrarøkonom og ejendomsmægler, MDE

Jeg har arbejdet som ejendomsmægler siden 1995. Jeg er oprindeligt uddannet agrarøkonom og er selvstændig landmand. Som ejendomsmægler har jeg været med til at få mange landbrugshandler til at gå op i en højere enhed. Du vil som kunde møde mig indenfor køb og salg af alle typer af landbrugsejendomme i Nordjylland. Jeg har desuden gode kontakter til Sverige.Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig godt videre i din søgen efter den rigtige landbrugsejendom.

M: 3089 0508 T: 9624 2443 E: hwh@landbogruppen.dk

Ansvarlig mægler: Hans W. Henriksen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning