108 ha jagt- og økologisk planteavlsbedrift

Vester Grenevej 2, Hoven, 6880 Tarm

108 ha jagt- og økologisk planteavlsbedrift bestående af 2 ejendomme med boliger og driftsbygninger, samt 2 bygningsløs ejendomme.
 
Potentiel mulighed for skovrejsning og god jagt, med arealerne grænsende op til Sønder Grene Plantage. Bedriften kan erhverves samlet eller forhør om køb af delelementer af bedriften.
 
Ejendommene er beliggende mellem Sønder Omme og Tarm, ca. 4 km vest for Hoven, med arealerne grænsende op til Sønder Grene Plantage.
 
Arealet er gode store regulære marker. Jorden er grovsandet ager, der kan vandes og drives økologisk.
 
Vester Grenevej 2: Pænt lille statshusmands brug fra 1955. Hvor driftsbygningerne udnyttes fortrinsvis til lager og maskiner. Der er et godt og samlet økologisk drevet jordtilliggende, som kan vandes.
 
Vester Grenevej 1: Beskeden bolig hvor der er tvivl om, den er registreret rigtig i BBR. Driftsbygninger udnyttet til lager og maskiner
 
Muligheder: Økologisk planteavl, kartoffelavl, jagt, evt. skovrejsning, heste, mindre dyrehold, selvstændig erhverv og udleje af driftsbygninger m.m.
 
En bedrift med mange muligheder

Kontakt os

Jens Ravn

Jens Ravn

Salg og vurdering

Mobil: 24229900 Telefon: 24229900 / E-mail: jra@landbogruppen.dk

Jeg har arbejdet med salg og vurdering af landbrugs- og fritidsejendomme på landet hos LandboGruppen siden 2014. Derudover har jeg arbejdet med vurdering af de samme ejendomstyper for en realkredit virksomhed i 12 år. I mit virke som landmand, har jeg en god indsigt i landbrugets og landdistrikternes forhold.LandboGruppens slogan er, at VI GØR OS UMAGE og det vil jeg gøre for både mine sælgere og købere. Kend mig på at, jeg GØR MIG UMAGE for dig.

Ansvarlig mægler: Jørn Lauritsen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning