Kvæggård beliggende mellem Frifelt og Brøns.

Kærmarksvej 43 & Frifeltvej 30, Birkelev, 6780 Skærbæk

Bedriftens samlede matrikulære areal udgør 75,7630 ha.
I markplanen indgår et ejet omdriftsareal på ca. 69,25 ha. samt 1,83 ha vedvarende græs. Jorden er overvejende sandmuldet og ligger forholdsvis samlet, dog adskilt af landevejen, ligesom et areal ligger ca. 2 km øst for ejendommen. Endvidere 2 mindre rekreative arealer.  Der er tilforpagtet ca. 51 ha eu-arealer.
Der foreligger vandingstilladelse på 34.000 m3 med udløb ultimo 2030.
Ejendommens besætning består af 147 køer med tilhørende opdræt.
Ydelse på 12.442 kg EKM/årsko ( ydelseskontrol  dec. 2020)
Iflg. Miljøtilsynsrapport af 22.05.2018 er ejendommen godkendt til 150 årskøer, 45 småkalve ( 0-6 mdr. ) 50 kvier ( 6-28 mdr. ) 90 tyrekalve ( 40-45 kg)
Ejendommen fremtræder pæn og ryddelig og omfatter følgende bygningssæt:
 
Kostald med 2 stk. Lely A3 robotter fra 2008 placeret i østlige side af stalden, hvor der i forbindelse hermed er separationshold. I alt er der 125 sengebåse i kostalden, hvor den overvejende del af madrasserne er skiftet inden for de sidste par år, ligesom der er installeret robotskraber.
 
Stalden er indrettet med foderbord med kædeanlæg som fødes med Cormall 22 m3 stationær foderblander - indretningen giver en god udnyttelse af bygningen, hvortil der er adgang fra nord.
Længst mod øst ligger rationel ungdyrstald hvor der i den østlige side er indrettet flere afsnit med i alt 116 sengebåse, og med en indretning der giver god mulighed for opdeling i hold til hhv. goldkøer, drægtige kvier og løbekvier.
 
I den vestlige side er der indrettet gode dybe dybstrøelsesbokse til mindre kalve og som kælvnings / aflastningsbokse.
Småkalve opstaldes i 10 enkelthytter samt 2 vogne med 6 enkeltbokse i hver.
 
Længst mod vest ligger godt og regulært maskinhus / lade med isoleret værksted.
Nord for staldanlægget ligger god højbenet foderlade med 7 rum til løsvarer, og ligeledes i forbindelse hermed stor ensilageplads på ca. 40 x 50 mtr.
 
Der er gode befæstigede adgangsveje / pladser rundt om bygningerne, ligesom der er 1000 m3 gyllebeholder i forbindelse med staldanlægget.
Endvidere tilhørende gyllebeholder på 4.000 m3 med teltoverbygning som er beliggende på lejet naboareal.
 
Ejendommens stuehus som ligger syd for produktionsanlægget fremstår som et hvidkalket stuehus som løbende er moderniseret og indeholder en indbydende bolig med lyst bryggers, entre, 5 soverum, badeværelse, samt stort lyst køkken / alrum i åben forbindelse med stuen.
 
Endvidere medfølger Frifeltvej 30 som er en fritliggende villa på egen grund som er udlejet for kr. 3.500 / mdl. + forbrug.
 
Ejendommen sælges for konkursbo med sædvanlig ansvarsfraskrivelse.
 
Fremvisning alene efter aftale med ejendomsmægleren.

Kontakt os

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Ejendomsmægler, MDE

Mobil: 2053 6447 Telefon: 2053 6447 / E-mail: hhc@landbogruppen.dk

Jeg har siden 2012 været en del af LandboGruppen Sønderjysk hvor vi formidler salg af alle typer landbrugsejendomme. Jeg er hovedsageligt beskæftiget med salg og vurdering af produktionslandbrug og planteavlsejendomme.Jeg er uddannet landmand og har arbejdet med praktisk landbrug indtil år 2000, hvor jeg sadlede om og startede som ejendomsmægler. Derudover har jeg i en periode været konsulent ved et finansieringsselskab.Det der driver mig i arbejdet som mægler er interessen for landbrug, og at se mulighederne i en given ejendom, og hermed få en handel til at gå op i en højere enhed.

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning