Under handel

Ødsted Skovvej 5, Ødsted

7100 Vejle

Ødstedgaard er en 91,7 ha. planteavls- og naturejendom med særdeles god jagt. Ejendommen er beliggende Ca. 11 km. sydvest for Vejle mellem Vingstedcentret og Ødsted hvortil der er ca.  1,3 km. I Ødsted er der skole, dagligvarehandel og fritidsaktivitets muligheder.

 
Planteavlsgård på 91 ha, beliggende lige uden for Ødsted by, ved Vingsted i Vejle kommune.
 
Boligen er opført i 1856 og er på 296 m 2 i grundplan og med ca. 35 m 2 kælder. 1. salen er ikke udnyttet. Der er skiftet vinduer i gårdsiden i 1970érne og i havesiden i år 2000. Der er ligeledes installeret nyt køkken i år 2000. Ellers står huset med original indretning, ældre tegltag mod syd og beton tagsten mod nord. Tilhørende boligen findes charmerende flot have, med egen frugthave. 
 
Driftsbygningerne består af tre længer i gården der er oprindelig svinestald nu garage, værksted og depot. Ladebygning fra 1992 med nyt tag i 2014, indrettet med fodersiloer og korntørreri med kapacitet til lagring af ca. 4.000 hkg, samt et dybstrøelsesareal til ammekøer/kalve i enden. Oprindelig kostald, der er lavet om til slagtesvin ca. 270 stipladser med fuldspalter. Gl. fuldspaltestald sammenbygget med laden, fremstår saneringsmodent. Svinestald fra 1930 indrettet med ca. 200 stipladser, med fast gulv og spalter i midtergang. Garagebygning med dobbelt garage og med gl.fyrrum i enden. Maskinhus fra 1992 på 561 m 2 med fast bund. Gylletank på 1.335 m 3 fra 1994.
 
Ejendommens jordtilliggende er for hovedpartens vedkommende god sandblandet lerjord, og er opdelt i ca. 58,20 ha agerjord, ca. 10,56 ha permanent græs og §3-engjord til afgræsning, ca. 16,80 ha natur og skov, hovedsagelig løvskov med store bøgetræer, men også områder med nåletræer. De resterende 6,24 ha er bygningsparcel, læhegn, vejarealer mv.
 
En spændende ejendom med god jord, flotte natur/skovarealer med unikke jagtmuligheder.

Kontakt mægler

Jens Ravn

Jens Ravn

Salg og vurdering

Kend mig på at jeg GØR MIG UMAGE for dig.  LandboGruppens slogan er at VI GØR OS UMAGE og det vil jeg gøre for både mine sælgere og købere.Jeg har arbejdet med salg og vurdering af landbrugs- og fritidsejendomme på landet 2,5 år hos LandboGruppen. Derfor inden har jeg arbejdet med vurdering af de samme ejendomstyper for en realkredit virksomhed i 12 år.

M: 2422 9900 T: 24229900 E: jra@landbogruppen.dk

Ansvarlig mægler: Allan Elsted Hansen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning