Høgelundvej 17

6500 Vojens

Høgelundvej 17 er en mælkeproduktion baseret på ca. 190 årskøer inkl. opdræt beliggende ca. 8 km sydvest for Haderslev i Sønderjylland.
Bedriften er bestående af flere enheder, og det samlede matrikulære areal anslås til på ca. 98 ha, heraf ca. 92 ha omdriftsareal. Da der i forbindelse med en handel skal ske udstykning af en bygningsparcel er arealerne alene vejledende.
Iflg.fællesskemaet 2018 drives der et areal på 160,57 ha inkl. forpagtning, heraf er 92 ha ejet.
 
Ejendommen fremstår med et godt og løbende moderniseret stuehus, som er indrettet med entré, stort køkken/alrum, stue, dejlig udestue, kontor samt 2 badeværelser med bruseniche i det ene, og kar i det andet. 1.sal er indrettet med 3 værelser.
 
Mod vest er stuehuset sammenbygget med ældre staldbygning, der anvendes som lager.
Denne er mod nord sammenbygget med tidligere kostald, som i dag anvendes til opstaldning af ungdyr og som er indrettetmed plads til ca. 75 kvier på spalter i den nordlige side samt 6 store dybstrøelsesbokse samt 18 enkeltbokse mod syd. Ungdyrstalden er mod nord sammenbygget med foderlade med god højde, der anvendes til opmagasinering af halm ogløsvarer. Mod syd er ungdyrstalden sammenbygget med maskinhus.
 
Nord for det oprindelige bygningssæt er der fritliggende kostald fra 2003 opført i søstenselementer. Stalden er traditionelt indrettet med godt bredt foderbord, gardiner i siden og med i alt 139 sengebåse i 3 rækker med madrasser i et hold mod nord til malkende køer, samt 2 hold med i alt 56 sengebåse i 1 række mod syd til kælvekvier og goldkøer. Derudover er der indrettet 4 gode kælvningsbokse. Endvidere 2 x 12 SAC malkestald med hæve sænkegulv og kraftfodertildeling.
Desuden tankrum med 12.000 ltr. køletank samt bad- og toiletfaciliterer, teknikrum og kontor.
 
Generelt en god besætning med pæn ydelse og sundhed.
 
3 gylletanke på hhv. 4586, 2500 og 1100 m3 samt mindre fortank.
Øst for foderladen er der 3 plansiloer på hver 40 x 8 mtr., ligesom der er 2 plansiloer vest for foderladen på hver 50 x 12 mtr. Endvidere fritliggende maskinhus.
 
Jorden er beliggende primært ved ejendommen, den gennemsnitlige mark størrelse er på godt 6 ha. Boniteten er primært grovsandet jord, med mulighed for vanding med 124.000 kbm årligt fra 3 boringer.
 
Alt i alt en ejendom, med god besætning, passende maskinpark og beholdninger, der sælges i god drift og i godvedligeholdelses mæssig stand.
 
For besigtigelse eller yderligere info kontakte ejendomsmægler Mogens Nielsen tlf. 2399 9795.

Kontakt mægler

Mogens Nielsen

Mogens Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Jeg blev ansat ved LandboGruppen Sønderjysk i august 2018, men har været en del af LandboGruppen i Syd siden 2008, kun kort afbrudt af et job i den finansielle sektor. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og sidenhen ejendomsmægler.Jeg beskæftiger mig primært med produktions- og landbrugsvirksomheder, så det er indenfor disse områder, at du som kunde vil møde mig.Jeg driver selv lidt landbrug og har arbejdet med landbrugsproduktion i over 10 år. Derfor har jeg stor erfaring med salg af landbrug og landbrugsvirksomheder.Det der driver mig i arbejdet som mægler er, at få ting til at lykkes og at gøre en forskel for både sælger og køber.

M: 2399 9795 T: 2399 9795 E: mon@landbogruppen.dk

Ansvarlig mægler: Mogens Nielsen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning