Hinderupvej 14

6230 Rødekro

Lærkegården er beliggende i landlige omgivelser, nord vest for Åbenrå i Sønderjylland.
Ejendommen er bestående af hovedejendommen Hinderupvej 14 samt 2 bygningsløse ejendomme, med et samlet matrikulært areal p å ca. 163,3 ha. heraf udgør agerarealet ca. 152 ha. som er bortforpagtet. Ejendommen er oprindelig opført som en so-produktion, men er i 2016 konverteret til en slagtesvineproduktion med en årlig tilladelse til produktion af 15.840 slagtesvin.
Stuehuset er opført i 1988 som 2-familiehus, i alt 481 kvm boligareal Jfr. BBR-ejermeddelsen. Huset opvarmes via varmepumpe /el og er idag udlejet i 2 separate lejemål for en mdr. leje på 16.800 kr. inkl. forbrug.
Driftsbygningerne er som tidligere nævnt indrettet til slagtesvin fra perioden 2014-2016 og indeholder mellem 3.600 - 3.750 stipladser. Inventaret er primært paneltek inventar og skov ventilation. Fodring via Big Dutchmann vådfodringsanlæg i langkrybber, alt foder indkøbes som f ærdig foder. Stalden er indrettet med stier fra 20-60 sl. svin i hver. Centralt i stalden er en forbindelse /drivgang der går igennem hele anlægget. Sælger er pt. i færd med indretning af udleveringsrum, derudover er anlægget godkendt til englands grise. Staldanlægget er primært opført i 1992 og 1997 dog med enkelte længer fra 1979/2003 og seneste stald i 2013, grundlæggende gode regulære bygninger. Bag staldanlægget findes to fritliggende gylletanke på hhv. 2.010 kbm og 3.000 kbm samt øst for staldanlægget findes en mindre gylletank på 895 kbm. Desuden fritliggende lade på 350 kvm opført i stålkonstruktion og med delvis fastbund, samt 3 hestebokse i lærketræ. Staldanlægget er udlejet for 636.000,- kr. årligt. Nuværende lejekontrakt er gældende frem til 01.01.2023, og kan opsiges med 9 mdr. varsel fra udlejerside. Alt gylle afhentes gratis ab tank. Jorden er primært jb. 3-4 hvoraf ca. 60 ha. er beliggende ved og omkring bygningssættet, mens de resterende 90 ha. er beliggende ca. 4 km fra Lærkegården. Den gennemsnitlige markstørrelse er > 15 ha. Jorden er bortforpagtet til og med høståret 2021 for 5.845 kr. pr. ha.
Ca. 6 ha. fredskov medfølger.
En større produktion med et godt jordtilliggende, der er nem at gå til.

Kontakt mægler

Mogens Nielsen

Mogens Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Jeg blev ansat ved LandboGruppen Sønderjysk i august 2018, men har været en del af LandboGruppen i Syd siden 2008, kun kort afbrudt af et job i den finansielle sektor. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og sidenhen ejendomsmægler.Jeg beskæftiger mig primært med produktions- og landbrugsvirksomheder, så det er indenfor disse områder, at du som kunde vil møde mig.Jeg driver selv lidt landbrug og har arbejdet med landbrugsproduktion i over 10 år. Derfor har jeg stor erfaring med salg af landbrug og landbrugsvirksomheder.Det der driver mig i arbejdet som mægler er, at få ting til at lykkes og at gøre en forskel for både sælger og køber.

M: 2399 9795 T: 2399 9795 E: mon@landbogruppen.dk

Ansvarlig mægler: Mogens Nielsen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning