Jernhytvej 47, Jernhyt, 6500 Vojens

Hermed udbydes mælkeproduktionsejendommen Jernhytvej 47, Vojens..
 
Bedriftens samlede areal består af i alt 152,2590 ha. som er fordelt på hovedejendommen Jernhytvej 47 på 97,4702 ha. samt 1 bygningsløs ejendom på 54,7888 ha. Det ejede omdriftsareal udgør 133,12 ha. samt 4,38 ha vedvarende græs og rekreative arealer.
Det resterende areal består af 2,3 ha skov, og det resterende areal i hegn, natur og bygninger mv.
Der foreligger vandingstilladelse på samlet 71.000 m3.
Mulighed for tilforpagtning af yderligere 64 ha. Forhør nærmere hos mægler.
 
Jernhytvej 47 fremstår med følgende bygningssæt:
Pænt og løbende moderniseret stuehus med et samlet boligareal på 280 m2 iflg. BBR, som fremstår med entre, lyst spisekøkken, 2 stuer, 7 værelser, 2 badeværelser som i alt danner en pæn og lys bolig. Vest for stuehuset ligger værksted / lade opført over stålbuer og med støbt bund.
 
Driftsbygningerne består af kostald fra 2000/2008 som er indrettet med godt bredt foderbord, hvor der er ialt ca. 258 sengebåse fordelt på 3 rækker i hver side, ligesom der mod vest er tilbygget bygning med opsamlingsplads, hvorfra der er indgang til indvendig Westfalia malkekarrusel med plads til 36 køer, samt tankrum med 1 udendørs mælkesilo.
Endvidere lade / staldbygning til goldkøer hvortil der er ca 40 sengebåse, samt 50 sengebåse til kalve /kvier.  I forlængelse af førnævnte staldafsnit er der forderlade med plads til halm / løsvarer.
Langs den nordlige side af denne bygning er der støbt plads med plads til ca 30 kalvehytter.
Endvidere 2 gyllebeholdere på hhv. 600 og ca. 1.800 m3 samt 3 plansiloer - heraf 2 stk 6 x 47 mtr samt 1 stk. 11 x 47. endvidere plads på 16 x 47 mtr langs den ene plansilo.
Jernhytvej 47A som ligger ved hovedejendommen rummer en bolig på 131 m 2 fra år 1980 som pt. ikke er udlejet. Boligen er indrettet med entre, baggang, køkken, stue, badeværelse, toilet, 2 værelser samt fritliggende carport.
 
Ejendommen sælges for konkursbo med sædvanlig ansvarsfraskrivelse.
 
Besigtigelse alene efter aftale med ejendomsmægleren

Kontakt os

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Ejendomsmægler, MDE

Mobil: 2053 6447 Telefon: 7320 2812 / E-mail: hhc@landbogruppen.dk

Jeg har siden 2012 været en del af LandboGruppen Sønderjysk hvor vi formidler salg af alle typer landbrugsejendomme. Jeg er hovedsageligt beskæftiget med salg og vurdering af produktionslandbrug og planteavlsejendomme.Jeg er uddannet landmand og har arbejdet med praktisk landbrug indtil år 2000, hvor jeg sadlede om og startede som ejendomsmægler. Derudover har jeg i en periode været konsulent ved et finansieringsselskab.Det der driver mig i arbejdet som mægler er interessen for landbrug, og at se mulighederne i en given ejendom, og hermed få en handel til at gå op i en højere enhed.

Ansvarlig mægler: Hans Henrik Christensen

Bestil salgsmateriale

Vælg venligst mindst et af nedenstående felter

Kontakt os

Bestil fremvisning