Kontakt os

Ændret vilkår
 • Plantegninger
 • Kort

Vartenbjergvej 1, 6500 Vojens

Minkfarm med plads til 1.150 tæver der efter fra salg af et skovareal har et matrikulært areal på 46,6593 ha. er beliggende mellem Vedsted og Marstrup øst for motorvejen.

Ejendommens agerjord på 43 ha, er bortforpagtet frem til 31/8-2021 for en samlet pris på 175 t.kr./år + 70 snittet minibig baller halm, samt 20 tdr. hvede. Endeligt er der en aftale med forpagter om, at han aftager gyllen fra minkene. Gyllen køres løbende over i forpagters gylletank, idet der kun er en mindre opbevaringskapacitet på ejendommen, svarende til 23 kbm.

I flg. miljøtilsynsrapport af 22/9-2017 er ejendommen godkendt til 1.150 mink, årstæver. Der har tidligere været søgt om, og opnået tilladelse til,1.970 mink, årstæver, men da tilladelse ikke har været udnyttet, er tilladelse udløbet. Pt. går der ca. 1.050 tæver på farmen. Fordelingen af typer, er som følgende, ca.: 250 Pearl, 300 silverblue, 100 cross og 400 vildmink.


Ejendommen fremstår med følgende bygningssæt:
Stort gulmalet stuehus med eternittag, hvor vinduerne mod gårdsiden er skiftet til plastik. Boligen rummer masser af muligheder med dens størrelse og gamle stil, men trænger til en gennemgribende renovering. Boligen indeholder 8 værelser i stueplan samt 3 værelser på loftet – der er en mindre kælder i den nordlige ende af huset.

Syd for stuehuset ligger der et maskinhus med delvis støbt bund. Midt i maskinhuset er der lavet et fyrrum, hvor ejendommens fastbrændelsesfyr er placeret – der fyres alene med træ. Den ene ende af maskinhuset anvendes til maskiner, og i den anden ende, er der indrettet bokse med skillerum opført i fundablokke. En af boksene anvendes til opbevaring af fast gødning fra minkfarmen.

I forlængelse af maskinhuset ned mod vejen er ejendommens minkfarm, som er bygget i 3 etaper.
1. etape er bygget i perioden 1985-1990, og består af 5 stk. 2-rækket haller, med 20 fag i hver (12 rum/fag). – 5 af fagene er med 3D-bure
2. etape er bygget i 2013, og består af 4 stk. 2-rækket haller, med 30 fag i hver (12 rum/fag).
3. etape er bygget i 2015, og består af 4 stk. 2-rækket haller, med hhv. 17, 19, 21 og 23 fag i hver (12 rum/fag) – alle burene er 3D-bure

Inventaret i de 160 fag er nyt fra perioden 2013-2015, inventaret i de øvrige fag synes tillige at være i god stand.

Ejendommen forsynes med vand fra egen boring.

Ejendommen er pt. under udstykning.

 • Sagsnummer 900-0418
 • Type Planteavlsbrug/agerbrug
 • Byggeår 1842
 • Boligareal 315 m2
 • Hektar 46,66
 • Værelser 6
 • Stuer 1
 • Energimærke G
 • Finansiering
 • Pris 7.900.000
 • Ejerudgift 3.669
Mogens Nielsen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Mobil 23999795 / E-mail mon@landbogruppen.dk Jeg blev ansat ved LandboGruppen Sønderjysk i august 2018, men har været en del af LandboGruppen i Syd siden 2008, kun kort afbrudt af et job i den finansielle sektor. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og sidenhen ejendomsmægler. Jeg beskæftiger mig primært med produktions- og landbrugsvirksomheder, så det er indenfor disse områder, at du som kunde vil møde mig. Jeg driver selv lidt landbrug og har arbejdet med landbrugsproduktion i over 10 år. Derfor har jeg stor erfaring med salg af landbrug og landbrugsvirksomheder. Det der driver mig i arbejdet som mægler er, at få ting til at lykkes og at gøre en forskel for både sælger og køber.


Ansvarlig Mægler: Mogens Nielsen