Kontakt os

Præsentabel svineproduktion ved Haderslev

 • Plantegninger
 • Kort

Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Bramhale er en velholdt svineproduktionsejendom beliggende vest for Haderslev.

Til virksomheden hører et samlet matrikulært areal på 151,4971 ha, fordelt på to ejendomme, hvoraf den ene er bygningsløs. Omdriftsarealet udgør i alt 138,89 ha. Desuden findes 7,5 ha. fredskov.

Den animalske produktion er baseret på 500 årssøer med salg af 30 kg. grise.

Stuehuset er oprindeligt opført i 1841 med et samlet boligareal på 340 kvm. Boligen er løbende renoveret, herunder ny ydermur, sokkel samt tag fra 1990. Huset er i god stand og fremstår æstetisk flot og veldimensioneret.

Desuden tilhører to medarbejderboliger. Bramhalevej 43 er beliggende bag ejendommen og opført i 1900 med et samlet boligareal på 217 kvm. Huset fremstår hvidkalket og pålagt med rødt tegl. I tilknytning til huset er der opført carport. Huset fremstår i god stand og er beboet af medarbejdere. Bramhalevej 47 er beliggende i forlængelse med driftsbygningerne, opført i 2001, med et samlet boligareal på 74 kvm. Boligen er opført i røde sten og pålagt med rødt tegl. Sammenbygget med huset er der dobbelt garage. Huset fremstår i god stand og bebos af medarbejdere. Der er mulighed for fortsættelse af lejemålene.

Driftsbygningerne der flot omkranser gårdspladsen, er indrettet til sohold med tilhørende smågriseproduktion. Indgang via gårdspladsen og forrum og herefter til selve anlægget som følger:

1. Farestald – med i alt 135 farestier – fordelt i 2,5 afsnit. Stalden er indrettet med traditionelle bagvendte kassestier med 2/3 fast gulv m. gulvvarme (der dog ikke anvendes), idet der anvendes gummimåtter i grisehulerne.

2. Drægtighedsstald med 5 stier med hotelsystem, hhv. 4 x 16 bokse og 1 x 26 bokse. Der er desuden plads til ekstra søer, der fodres via langkrybbe i løsdriftsarealet.

3. Drægtighedsstald i forbindelse med løbe- og kontrolafdeling – 4 stier á 15 bokse, ligeledes med plads til flere søer, der fodres via langkrybbe i løsdriftsarealet.

4. Løbe og kontrolafdeling med 123 bokse samt én aflastningssti.

5. Tidligere klimastalde (5 sektioner) anvendes til aflastningsbokse med delvis dybsstrøelse samt én sektion indrettet med male-blandeanlæg.

6. Tidligere slagtesvinestald anvendes til opstaldning af drægtige søer – i alt 16 stier med delvis fast gulv.

7. Smågrisestald indrettet med i alt 8 sektioner, hhv. 2 x 18 stier samt 6 x 12 stier. Stalden er traditionelt indrettet med 50 % fast gulv og 50 % spalter, overdækning med varmelamper samt vådfodring.

8. Overdækket udleveringsrum i tilknytning til smågrisestalden.

Der fodres med hjemmeblandet vådfoder i løbe- og kontrolafdeling samt i drægtighedsstalde og tørfoder i de resterende afsnit via Big Dutchmann foderanlæg.

I tilknytning til soanlægget er halmlade opført i 1990 på 696 kvm. Desuden fritliggende maskinhus og værksted opført i 1975 på 415 kvm. med fast bund.

Silokapacitet på 3 x 420 t. i Harvestore gastætte siloer.

Gyllekapacitet på hhv. 2 x 3.095 m3 med overdækning samt 1.000 m3.

Ejendommen opvarmes via halmfyr.

Arealerne tilhørende ejendommen, er godt arronderet ved og omkring bygningerne. Den bygningsløse ejendom er beliggende i Bjerning – ca. 7 km. fra ejendommen. Jorden består overvejende af sandblandet lerjord.

Medarbejderboliger, driftsbygninger samt jord er lejet ud til og med 1. september 2018.

Kontakt Landbogruppen SYD for fremvisning og yderligere information.

 • Sagsnummer 6012-845
 • Type Svinebrug
 • Byggeår/Ombygget 1900/2006
 • Boligareal 340 m2
 • Hektar 151,48
 • Værelser 6
 • Energimærke F
 • Dyreenheder 332
 • Finansiering
 • Pris 27.850.000
 • Ejerudgift 6.661
Carina Jessen Ansvarlig ejendomsmægler, MDE Tlf. 74365131 / Mobil 30563426 / E-mail caj@landbogruppen.dk Jeg har været en del af mæglerteamet i LandboGruppen Syd siden 2014. Forinden har jeg taget landmandsuddannelsen samt jordbrugsteknolog. Med min opvækst på landet har jeg nærmest fået landbruget ind med modermælken. Jeg brænder for at lave gode løsninger på større og mindre landbrugsvirksomheder. Jeg ser frem til at hjælpe dig, uanset om det er med at sælge dit livsværk eller om det er at finde lige netop den ejendom, du går og drømmer om.