Corona-krusning afløst af øget interesse

Markedet for svineejendomme er præget af det store løft i priserne.

Af Mogens Nielsen
Ejendomsmægler, MDE
LandboGruppen SØNDERJYSK

Meget tyder på, at corona-krisen kun var en krusning på et ejendomsmarked, som atter er i fremgang. Interessen for at købe landbrug og ikke mindst jord er stor i et marked præget af, at indtjeningen i svinesektoren fortsat er på et højt niveau, og vi oplever en seriøs køber-aktivitet.
Selv om svinepesten ikke længere fylder meget i medierne, spiller sygdommen så stor en rolle i Kina, at svinepriserne forventes at være påvirket mange år frem, og det påvirker Danmark, som er storeksportør.
Godt nok fik vi et dyk i svinepriserne i forbindelse med corona, men niveauet er fortsat et godt stykke over tidligere tiders.
Markedet for svineejendomme, også i den store ende, er præget af et forholdsvis høje prisniveau kombineret med et lavt renteniveau. Meget tyder på at renterne vil forblive på et lavt niveau i fremtiden som en følge af de økonomiske skrammer, coronaen har givet. Dermed oplever vi en tiltro hos potentielle købere til, at de økonomiske rammer ligger nogenlunde fast.

Smitter af på kvægejendomme
Det samme gælder for kvægejendomme, som til dels rider med på bølgen. De økonomiske forhold for svinesektoren smitter af på kvægbruget, når det gælder salg af ejendomme, og kvægbrugerne har trods alt oplevet et stort set uændret prisniveau på mælk – med blot få prisnedsættelser.
Corona betød, at købere holdt sig lidt tilbage i nogle uger måske også fordi det var sværere at få arrangeret møder med banker, investorer, rådgivere og andre aktører i en handel. I de sidste tre-fire uger er det til gengæld gået hurtigt fremad, og vi er stort set tilbage i samme gear, som vi oplevede i første kvartal.

Begivenheder udefra
Men corona har givet anledning til eftertænksomhed, og mange potentielle købere har erfaret, at der ikke skal budgetteres med toppriser. Corona viste, at der kan komme begivenheder udefra, som kan skære toppen af afregningspriserne i landbruget.
Vi ser også, at de finansielle aktører er mere aktive. Mange pengeinstitutter oplever nu, at der på mange landbrugsbedrifter afdrages pænt på gælden, og flere af dem har nok fået øjnene op for, at fødevareproduktion og jord nok ikke er det ringeste, at investere i. Det skal ses i lyset af, at mange andre erhvervsgrene har oplevet problemer med indtjeningen som en følge af krisen.

Kapital er til rådighed
Vi oplever, at jord er eftertragtet. Den lave rente gør, at investering i jord er en god og forholdsvis sikker forretning med det nuværende prisniveau. Jord er kapitaltung, men mange steder er kapitalen til rådighed, og der er tale om en sikker pengeanbringelse.
Vi ser en del nabohandler, men til gengæld har de unge ikke store chancer i markedet – med mindre de har en god investor i baghånden. Vi ser kun få unge købere i markedet, og dermed oplever vi en strukturudvikling, som er i høj fart.
Interessen fra udlandet oplever stadig stigende, men langt flertallet af handlerne gennemføres til danskere eller danske virksomheder.
Generelt fylder de udenlandske investorer nok mere i snakken mand og mand imellem end i virkeligheden.

Fritidsejendomme er en del af markedet, men det er mest i form af ejendomme, hvor jorden er solgt fra. Vi må erkende, at der ikke er stor aktivitet omkring minkejendomme, men at vi får henvendelser omkring fjerkræejendomme. Til gengæld er der ingen sælgere i markedet inden for denne produktionsgren.