Køb landejendom

Din professionelle sparringspartner

Hos LandboGruppen møder du nogle af Danmarks bedste mæglere, der alle har bred faglig ekspertise og mangeårig erfaring i branchen. Samtidigt er vi en del af Dansk Landbrugsrådgivning, og vores mæglere har derfor adgang til et stærkt netværk af eksperter inden for alle de landbrugsfaglige områder. På den måde kan vi sikre dig professionel rådgivning på alle områder og tryghed gennem hele forløbet.

Når du har besluttet dig for at begynde at lede efter en ejendom, kan du med fordel tilmelde dig vores Køberkartotek. Her kan du markere en række ønsker for din kommende ejendom, og efterfølgende får du automatisk direkte besked, når vi har en ejendom til salg, der matcher netop dine behov.


 

Jeg vil købe

Har du besluttet dig for at du vil købe en landbrugsejendom er det første og vigtige skridt for dig at blive tilmeldt vores køberkartotek. I LandboGruppens eget køberkartotek kan du markere en række ønsker for din kommende ejendom, og efterfølgende får du automatisk direkte besked, når vi har en ejendom til salg, der matcher netop dine behov - du kan tilmelde dig vores køberkartotek her på hjemmesiden.

Hvordan ser det aktuelle marked ud?

Vi oplever p.t. generelt stigende priser - naturligt afhængig af lokal efterspørgsel, bonitet, arrondering m.v.. Årsagen til de stigende priser er både de mange købere, men i endnu højere grad at udbuddet er rekordlavt. Derfor – går du i salgstanker så er tidspunktet optimalt lige nu. En anden generel tendens i markedet er de såkaldte stille salg, hvor købere og sælgere matches uden at ejendommen er kommet til salg. Det kan i visse tilfælde være en fordel for begge parter at handle ejendommen uden offentlig opmærksomhed, men det kræver en professionel tilgang at sikre, at sælger alligevel opnår den bedst mulige markedspris.


Når beslutningen er taget

Inden du begynder at lede efter en passende ejendom, er det altid en god ide at udarbejde et budget i samarbejde med din bank eller kreditforening. Budgettet giver dig et godt udgangspunkt og fortæller dig, hvad du har råd til i forbindelse med et evt. kommende køb. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser, når du har fundet en interessant ejendom, og du er klar til at handle hurtigt, når muligheden opstår. Der er mange forskellige lånetyper, og hvilken der passer bedst til dig, afhænger i høj grad af dine personlige behov og ønsker. Hos LandboGruppen kan vi tilbyde dig individuel vejledning af kyndige regnskabskonsulenter, der i detaljer kan gennemgå dine muligheder med dig.

Jeg har købt

Når du har købt en ejendom, vil der i købsaftalen stå, hvornår og hvordan du kan overtage din nye ejendom. Der vil i hver enkel salgssituation være en lang række specifikke hensyn, der gør sig gældende, og det endelige tidspunkt mht. overdragelsen af din nye ejendom vil derfor blive aftalt individuelt fra handel til handel. Mægleren fra LandboGruppen vil sammen med din advokat naturligvis igennem hele forløbet varetage dialogen mellem dig og sælger, så I i fællesskab finder frem til en løsning, der passer begge parter.

Drift

Hvordan driften overdrages afhænger naturligvis af, hvilke type drift der er på ejendommen. Nogle gange er det en god ide, at køber i en periode har fast gang på stedet, mens sælger stadig er ansvarlig for driften. På den måde får køber kendskab til hverdagen på ejendommen med alle de praktiske detaljer, der findes i enhver drift. Andre gange er det tilstrækkeligt, at sælger står til rådighed for spørgsmål pr. telefon i tiden efter overdragelsen. Din advokat vil også her bistå med råd og vejledning til, hvordan du bedst overtager driften fra sælger. På selve overdragelsesdagen er vi selvfølgelig til stede, når forbrugsmålere aflæses, praktiske beskeder videregives, dyrene tælles osv.

I købsaftalen findes en nøje gennemgang af f.eks. besætning, foderbeholdning osv. På overdragelsesdagen bliver alt dette optalt, og det endelige regnskab gøres op i overensstemmelse med aftalen. Efter en gennemgang på et fællesmøde, underskrives købsaftalen. Herefter vil din advokat eller ejendomskonsulent og dit pengeinstitut få dokumentet tilsendt, så de kan sikre, at handlen foregår juridisk korrekt og hjælpe med evt. overdragelse af betalingsrettigheder, forpagtningskontrakter mv. Ejendomskonsulenten/advokaten vil på et møde med dig nøje gennemgå forløbet omkring skødeskrivelsen, og dit pengeinstitut vil hjælpe dig med evt. overtagelse af lån i ejendommen samt sørge for at købesummen deponeres rettidigt.