God svinepris præger ejendomsmarkedet

Efterspørgslen på landbrugsejendomme er pæn i kraft af en tro på en fortsat høj svinepris – optimismen holder året ud, lyder det fra ansvarlig ejendomsmægler Hans Henrik fra LandboGruppen SØNDERJYSK, i Effektivt Landbrug.
Hans Henrik Christensen forklarer, at handlen med landbrugsejendomme er kommet godt i gang her i foråret, og de stigende svinepriser i Europa, ja i hele verden, spiller en stor rolle. Der er en tro på, at de høje svinepriser vil fastholdes i en lang periode frem i tiden. Nogle snakker om flere år.
Der er stor interesse for ejendomme med smågriseproduktion, men også slagtesvineproduktionen tiltrækker mange i kraft af et højt noteringsniveau.
Jordpriserne må siges at være i et stort set uændret niveau, om end der er store regionale og bonitetsmæssige forskelle. Modsat andre steder i Europa er der ikke tale om de store bevægelser i jordpriserne i Danmark, og jordpriserne udvikler sig generelt forskelligt fra egn til egn og fra region til region.