God tid til at forberede et salg

For en større ejendom med animalsk produktion tager forberedelse af salg oftest et til tre år, mener LandboGruppen Jysk.

Man kan ikke begynde for tidligt, hvis man har overvejelser om at sælge sin ejendom. For som i så mange andre situationer giver et grundigt forarbejde det bedste resultat. Det siger Jørn Lauritsen, direktør for LandboGruppen Jysk:

»Først og fremmest skal man ikke gå i gang med at sælge gården, før man er klar med både hoved og hjerte. Men samtidig skal man udvise rettidig omhu. Derfor opfordrer vi kommende sælgere til at forberede sig i god tid«.

Hvornår man skal gå i gang med forberedelserne, afhænger af ejendommens størrelse og typen af salg. Er der tale om et fritidslandbrug eller en mindre ejendom med planteavl, anbefaler Jørn Lauritsen, at man begynder et til to år i forvejen. Handler det om en større animalsk produktion med flere hundrede ha jord – måske fordelt på flere ejendomme og eventuelt med et generationsskifte – er tidsrammen ofte et til tre år.

SKAT, MILJØ OG BUNDLINJE

For at sætte en ejendom til salg handler ikke bare om at sætte en pris, men også om at lægge en strategi for salget.

»Det kan man gøre i dialog med os som mæglere, der kan vurdere ejendommen og efterfølgende med en rådgiver se på f.eks. miljøtilladelser og skatteforhold såvel som fordelingen af købesummen mellem stuehuset, staldene, inventaret og jorden. Derudfra kan man beregne, hvordan bundlinjen kommer til at se ud«, forklarer Jørn Lauritsen.

Desuden skal man have styr på, hvem der køber ejendommen, og hvad der skal ske med den. Er produktionen nedslidt, så dyrene måske skal sættes ud efter et par år eller tre, eller kan den køre videre? Skal ejendommen fortsætte som privatejet, eller handles den over i en selskabsdannelse?

»Det er spørgsmål, man kan diskutere og få svar på i en sparring med os«, siger Jørn Lauritsen.

FÅ FRISKE ØJNE PÅ

Ud over at hjælpe med ’det tekniske’ kan en mægler også se på ejendommen og dens stand med friske øjne.

»Der kan være forskellige opfattelser af, hvordan ejendommen eller virksomheden sælges bedst, og hvad der evt. skal gøres på ejendommen. Hos os får man ærlige og kontante bud på, hvad man kan gøre for at få ejendommen til at fremstå knivskarp«, lyder det fra Jørn Lauritsen.