Køreplan for nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger og ny boligbeskatning er på tapetet ikke mindst i en tid, hvor det politiske flertal skifter på Christiansborg, og vi får en ny regering.
Hvad kommer til at ske?
Det spørger mange sig selv. Vi ved, at der er lagt en køreplan, og at der arbejdes med de nye ejendomsvurderinger. Her i slutningen af året tages næste skridt, idet de vejledende test-vurderinger tilbydes 80.000 boligejere. Desuden ventes en ny boligskattelov vedtaget.
I starten af det nye år vil der blive udarbejdet egentlige vurderinger af ejerboliger – og dermed et nyt beskatningsgrundlag. Desuden fastsættes de nye beskatningsprocenter endeligt.
Dermed vil myndighederne midt i 2020 være klar til at offentliggøre vurderingerne af ejerboliger. Det vil ske i etaper, ligesom en tilbagebetalingsordning iværksættes.
Men alt kan ske. Emnet er omdiskuteret og politisk ømtåleligt, og derfor kan der komme ændringer.