Mange gør ejendommen klar til salg

Ejendomsmarkedet fik en langsom start på 2018 – men nu er der travlhed og stor interesse for at købe og sælge landbrugsbedrifter.

Optimismen i landbruget led et lille knæk lige omkring årsskiftet, da priserne på landbrugets produkter faldt.

Men optimismen vendte hurtigt tilbage, og det smitter af på ejendomsmarkedet, hvor interesse for at sælge og købe ejendomme er steget kraftigt. Vi har meget travlt både med vurderinger og handler, og vi konstaterer, at de bedre forhold omkring finansiering af landbruget for alvor er slået igennem og betyder, at meget mere kan lykkes end tidligere.

Det handler om, at priserne på landbrugets produkter nu er i bedring efter nogle måneder med stilstand. Vi har oplevet, at mange mælkeproducenter er klar til at sælge deres ejendom, og en pæn stigning i mælkeprisen giver luft i budgetterne for potentielle købere.

 

Bedre tider

Men det handler også om, at mange hidtil har holdt sig tilbage med at sælge ejendommen. Det har ganske enkelt været svært at få en finansiering på plads for køber, og derfor har de fleste ventet på bedre tider.

Når realkreditten havde leveret 60-70 procent af kapitalen, kneb det med at få fremskaffet de sidste 30-40 procent, og så gik mange handler i vasken.

I dag er der langt flere ejendomme, som bliver solgt i fri handel – det gælder både gode produktionslandbrug med kvæg eller svin, fritidslandbrug og landbrug med anden produktion, herunder planteavlsejendomme.

 

Mange forskellige købere

At dansk landbrug nu fremstår som en branche i fremgang og værd at investere i betyder, at vi ser mange forskellige købere på markedet. Vi oplever selvfølgelig mange unge købere, som vil overtage en ejendom for at drive den videre. Men vi har også mange nabo-handler, hvor produktionen i bygningerne ophører, og hvor en overtagelse sker udelukkende med interesse i jorden.

 

Investorer udefra

Endelig oplever vi i stigende grad, at ejendommen overtages af investorer udefra. Det kan være virksomhedsejere i Danmark og i udlandet, som vælger at investere langsigtet i primærproduktionen og dermed i den danske fødevareproduktion. I udlandet har Danmark et godt ry som et stabilt land med en god infrastruktur. Mange af kravene til fødevareproduktionen rundt omkring i verden kan allerede i dag opfyldes i Danmark, hvor der er en sund, transparent og direkte vej fra jord til bord.

Det samt vækst og investeringslyst i det øvrige samfund og en generel større optimisme har en afsmittende effekt på handlen med landbrugsejendomme.

 

Mangel på produktions-ejendomme

Selv dag er der på ejendomsmarkedet mangel på gode produktions-landbrug, og derfor er der al mulig grund til at overveje, om det er nu, at forarbejdet skal laves til et salg. Der er generelt en tro på gode prisforhold også i den nære fremtid.

Flere vil sælge, flere vil købe og flere får lov til at købe.

Det er markedet, der afgør prisniveauet, og det er stort set uændret med store forskellige fra region til region – ja fra egn til egn. Det er i høj grad lokale forhold, som afgør, hvordan priserne udvikler sig.

 

Fakta

Finn Damkjær Pedersen er daglig leder af LandboGruppen MIDTØST med kontor i Søften ved Aarhus.